Google data studio เพื่อการนำเสนอข้อมูลอย่างอัจฉริยะแบบธุรกิจชั้นนำ (หลักสูตรใหม่ 2564)

รหัสหลักสูตร : 21/5170

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. เริ่มต้นใช้งาน Google Data Studio

2. ข้อดีของ Google Data Studio (นําเสนออย่างง่าย / ทันสมัย / ไม่มีค่าใช้จ่าย)

3. การสร้างและเตรียมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ (Data Source)

4. การเชื่อมโยงข้อมูล Data Connection กับบริการของ Google

5. การจัดทํา Chart ในรูปแบบต่างๆเพื่อสร้างรายงานอัจฉริยะ ให้เข้าใจง่ายสไตล์ Data Visualizer

6. เทคนิคการใช้งาน Google Data Studio เพื่อการนําเสนออย่างง่าย

7. การแชร์ข้อมูล Report ให้กับผู้อื่นในองค์กรหรือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

8. การตั้งเวลา Schedule ให้สรุปผลรายงานแบบรายสัปดาห์, รายเดือน, รายไตรมาส ฯลฯ

9. Workshop เทคนิคการใช้งาน Data Studio เพื่อการนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba