การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารและนักบัญชีมืออาชีพเพื่อประเมินจุดแข็ง-จุดอ่อนและการนำผลไปใช้ในการบริหารธุรกิจ

รหัสหลักสูตร : 21/2808

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,136 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,885 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1.ความสำคัญของงบการเงินต่อความอยู่รอดขององค์กร

2.งบการเงินที่จำเป็นสำหรับการจัดทำกลยุทธ์ของธุรกิจ

3.มุมมองที่แตกต่างระหว่างฝ่ายบริหารและผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินต่องบการเงิน

4.ข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญในการวิเคราะห์งบการเงิน

5.การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ

6.การนำผลการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ในการบริหารให้ได้ผลอย่างแท้จริง

7.ยุทธวิธีพิชิตปัญหาและอุปสรรคในการวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจ

8.การวัดดัชนีความสำเร็จจากงบการเงินสำหรับธุรกิจ

9.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba