การจัดทำงบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (หลักสูตรใหม่ 2563)

รหัสหลักสูตร : 21/2312

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,136 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,885 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การจัดทำงบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

หัวข้อสัมมนา

1. องค์ประกอบของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2. การนำเสนองบกระแสเงินสด

3. การจัดทำงบกระแสเงินสด หลักการและวิธีการที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

4. ขั้นตอนการจัดทำงบกระแสเงินสด
4.1 การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
4.2 การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
4.3 การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

5. การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบกระแสเงินสด

6. ฝึกปฏิบัติการ การจัดทำงบกระแสเงินสด (Workshop)

7. การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด จากกิจกรรมดําเนินงาน กิจการลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน

8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba