การประเมินผลด้วย OKR ที่บริษัทชั้นนำระดับโลกเลือกใช้

รหัสหลักสูตร : 21/7276

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การประเมินผลด้วย OKR ที่บริษัทชั้นนำระดับโลกเลือกใช้

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

ในปัจจุบันพบว่าบริษัทชั้นนำของโลกหลายแห่ง ต่างหันมาใช้การประเมินผลแบบ OKR (Objectives and
Key Results) แทนการใช้ KPI (Key Performance Indicators) กันมากขึ้น ซึ่งหากท่านมีคำถามดังนี้
• OKR (Objectives and Key Results) คืออะไร?
• OKR เหมือน หรือ แตกต่างจาก KPI (Key Performance Indicators) ในประเด็นใดบ้าง?
• OKR มีประสิทธิภาพมากกว่า KPI ในแง่ไหน?
• OKR จะนำมาใช้ในการวัดผลงานประจำปีเพื่อปรับเงินเดือนและจ่ายโบนัสได้หรือไม่?
• ถ้าต้องการจะเปลี่ยนจาก KPI ที่ใช้อยู่ในองค์กรมาเป็น OKR ต้องทำอย่างไร?
และอีกหลากหลายคำถามเกี่ยวกับการทำ OKR (Objectives and Key Results) หลักสูตรนี้มีคำตอบ!

 

วิทยากรโดย อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ

หัวข้อสัมมนา

1. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลงาน … จาก MBO สู่ KPI จนถึง OKR
2. ความหมายและประโยชน์ของ OKR กับการบริหารจัดการ
3. การเปรียบเทียบระหว่าง OKR (Objectives and Key Results) กับ KPI (Key Performance Indicators) ความเหมือนและความต่าง?

KPI

 1. จำนวนวัตถุประสงค์มาก ละเอียด
 2. นำงาน Routine มาใช้สำหรับการกำหนดตัวชี้วัด
 3. กระบวนการ ขั้นตอน เยอะ ปรับเปลี่ยนยาก
 4. วัดผลรายปี
 5. ใช้เป็นเครื่องมือปรับเงินเดือน-โบนัส ประจำปี
 6. พนักงานถูกกระตุ้นด้วย รางวัล หรือ ผลตอบแทน

OKR

 1. จำนวนวัตถุประสงค์ไม่มาก (3-5 ข้อ)
 2. ใช้กิจกรรมหลักกำหนดเป็นตัวชี้วัด
 3. ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
 4. วัดผลราย 3 เดือน
 5. ไม่เกี่ยวข้องกับการปรับเงินเดือน-โบนัสประจำปี
 6. พนักงานถูกกระตุ้นด้วยการพัฒนาตัวเอง และ Teamwork

4. การเชื่อมโยง OKR ทุกระดับในองค์กร พร้อมตัวอย่าง
5. การกำหนด Objectives ให้เชื่อมโยงกับ Mission & Vision ขององค์กรพร้อมตัวอย่าง
6. การกำหนด Key Results ให้สอดคล้องกับแต่ละ Objectives พร้อมตัวอย่าง
7. การกำหนด Timeline ในการทำ OKR ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร
8. ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำ OKR เช่น จำนวน Objectives, จำนวน Key Results, ช่วงเวลาในการประเมิน OKR, การกำหนดคะแนน ฯลฯ
9. Workshop : เขียน OKR จากโจทย์ที่ได้รับ พร้อมนำเสนอ
10. การจัดทำรายงานประเมินผล OKR พร้อมตัวอย่าง
11. เทคนิคการสร้างแบบฟอร์มเพื่อเก็บผลคะแนน OKR
12. เทคนิคการนำ OKR มาปรับใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
13. แนวทางการทำ Action Plan เพื่อให้ OKR สำเร็จตาม Timeline
14. OKR กับการประเมินผลงานประจำปีเพื่อปรับเงินเดือน – จ่ายโบนัส
15. OKR กับการวางแผนพัฒนาบุคลากร
16. ปัญหาและข้อควรระวังในการทำ OKR
17. คำถาม – คำตอบนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ

สถานที่

โรงแรม S 31
545 ซ.สุขุมวิท 31 กทม.10110
โทรศัพท์ :
02 260 1111
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba