มาตรการภาษีจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ และผลกระทบไวรัส COVID-19 (หลักสูตรRerun)

รหัสหลักสูตร : 21/1FBR011

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,070 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,498 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


มาตรการภาษีภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ
และผลกระทบไวรัส COVID-19


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

PROMOTION เดือนพฤษภาคม 2563

1. ทุก 1 ที่นั่งการเข้าอบรม ร่วมสมทบทุน 100 บาท เพื่อซื้อ Mask ให้บุคคลากรทางการแพทย์ของรัฐ

2. รับส่วนลดทันที 50 บาท เพียงกด Like และ share หลักสูตร Facebook Live  ผ่าน Facebook ของท่าน

โดยเปิดเป็น Public พร้อม Capture หน้าจอ ส่งมาทาง inbox เพื่อรับสิทธิ์

3. สำหรับลูกค้าที่เคยอบรมผ่าน Facebook Live รับส่วนลดเพิ่มอีก 100 บาท

**ผู้สอบบัญชี (CPA) สามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้**

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

1. UPDATE กฎหมายภาษี และมาตรการบรรเทาภาระภาษี
• เลื่อนเวลายื่นแบบ และชำระภาษี ภ.ง.ด.50 ภายใน ส.ค. 63 และ ภ.ง.ด.51 ภายใน ก.ย. 63
• เลื่อนเวลายื่นแบบและชำระภาษีบุคคลธรรมดา ภายใน ส.ค. 63
• การจัดอบรมสัมมนาเพื่อรับสิทธิเงินสนับสนุน 20,000 บาท
• การลดภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% เหลือ 1.5%
• ลดภาระดอกเบี้ย หักรายจ่าย 1.5 เท่า
• จ้างงานต่อเนื่อง หักรายจ่ายได้ 3 เท่า
• หักรายจ่ายค่าสัมมนาภายในประเทศได้ 2 เท่า
• หักรายจ่ายค่าปรับปรุงโรมแรม รีสอร์ท 1.5 เท่า
• การลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ลงรายจ่าย 2.5 เท่า
• ลงทุน SSF ลดหย่อนภาษี 2 แสนบาท

2. การเพิ่มช่องทางการขายผ่านระบบออนไลน์ การลงทุน ซอฟต์แวร์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษี

• e-Tax Invoice & e-Receipt
• e-Withholding Tax
• e-Filing

3. ผลกระทบกับภาษีและรายได้ของบริษัท
• รายได้คลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามเครดิตเทอม
• การหยุดกระบวนการผลิตเพื่อลดค่าใช้จ่าย มีผลกระทบทางภาษีหรือไม่

4. รายจ่ายของกิจการในภาวะไม่ปกติสรรพากรจะยอมรับหรือไม่
• การจ่ายค่าจ้างโดยพนักงานไม่ต้องมาทำงาน
• บริจาคเงิน สินค้าเพื่อช่วยเหลือสังคม
• รายจ่ายในการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19
• การลด แลก แจก แถม ต่ำกว่าทุนเพื่อกระตุ้นยอดขาย หรือระบายStock สินค้า

เงื่อนไข

1. สมัครเข้าอบรมผ่าน www.dst.co.th หรือ Call center ที่ 02-555-0700 กด 1
2. ชำระเงินผ่านระบบ Qr code หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
3. ผู้เรียนต้องมี บัญชี Facebook ส่วนตัว
4. ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่ (สงวนลิขสิทธิ์)
5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
• แจ้งการนับชั่วโมงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนจัดอบรม
• ต้องแสดงตัวตนโดยการพิมพ์ ชื่อ - นามสกุล ก่อน และ เลิกการอบรม
• เก็บหนังสือรับรองผ่านการอบรมไว้เป็นหลักฐาน
6. นิติบุคคลหากต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้นำส่งทางไปรษณีย์มาที่ บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรนิติ
7. กลุ่มอบรมออนไลน์จะเปิดเข้าเรียนย้อนหลังได้เพียง 1 วัน
8. ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามคำถามได้ในระหว่างการอบรม
9. มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 mb
10. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งใบ Payin มาที่ e-payment@dharmniti.co.thนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

อบรมผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba