เจาะกฎหมายสำหรับนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันทั้งในไทยและต่างประเทศ (Transfer Pricing)

รหัสหลักสูตร : 21/8328

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,885 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,955 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรเจาะกฎหมายสำหรับนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันทั้งในไทยและต่างประเทศ (Transfer Pricing)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคลที่มีความสัมพันธ์กันตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่

2. ธุรกรรมที่ถูกควบคุม (Controlled Transaction) มีลักษณะอย่างไร

3. การขายหรือให้บริการต่ำกว่าราคาตลาดที่จะถือว่าเป็น Transfer Pricing

4. ประเด็นที่สรรพากรจะมองว่าเป็นการถ่ายโอนกำไรระหว่างกันมีประเด็นใดบ้าง

5. กรณีสรรพากรมองว่าเป็นการกำหนดราคาที่ไม่เป็นไปตามราคาตลาดจึงปรับรายได้และรายจ่าย (Adjustment) ของผู้ประกอบการจะมีผลอย่างไร

6. การขอคืนภาษีที่ถูกสรรพากรลดรายจ่ายลง (Tax Refund)
7. ผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.113/2545 ได้หรือไม่

8. ประเด็นรายได้ที่เกิน 200 ล้านบาทใช้รายได้ทางบัญชีหรือทางภาษี

9. กรณีบริษัทในเครือที่มีธุรกรรมเกิน 200 ล้านบาทต้องจัดทำเอกสารและรายงาน Transfer Pricing Documentation อย่างไร

10. บริษัทที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องทำรายงาน Transfer Pricing Documentation

11. วิธีการจัดทำรายงาน Disclosure Form เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร

12. หากกิจการถูกสรรพากรปรับเรื่องของรายได้และรายจ่ายและรายจ่ายจะมีผลในการตรวจสอบภาษีประเด็นอื่นๆ ด้วยหรือไม่

13. โทษปรับที่กำหนดในกฎหมายไม่เกิน 200,000 บาท ปรับอย่างไร

14. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba