ฝึกปฏิบัติ TFRS 16 สัญญาเช่า

รหัสหลักสูตร : 21/2119

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,243 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,992 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ฝึกปฏิบัติ TFRS 16 สัญญาเช่า

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

หัวข้อสัมมนา

1. ทบทวนหลักการเกี่ยวกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 16 สัญญาเช่า

2. โจทย์ฝึกปฏิบัติกรณีต่าง ๆ เกี่ยวกับ TFRS 16 สัญญาเช่า
- ค่าเช่าคงที่
- ค่าเช่าผันแปรตามดัชนี
- ค่าเช่าผันแปรตามยอดขายหรือปริมาณการใช้สินทรัพย์
- การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
- การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
- การให้สิทธิเลือกซื้อ
- การให้สิทธิขยายอายุสัญญา
- การให้สิทธิต่อสัญญา
- การกำหนดอัตราคิดลด

3. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba