ทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (PAEs และ NPAEs) รอบบ่าย

รหัสหลักสูตร : 003/2562(member)

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 642 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 963 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ติดต่อสอบถามเเละสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร : (02)555-0701


หัวข้อสัมมนา

1. สถานภาพของมาตรฐานรายงานทางการเงินในปัจจุบัน (PAEs เเละ NPAEs)

2. ทิศทางของมาตรฐานรายงานทางการเงินในอนาคต

3. สรุปประเด็นที่สำคัญของการเปลี่ยนเเปลงมาตรฐานรายงานทางการเงิน (PAEs)

4. ข้อผิดพลาดที่มักพบในการจัดทำงบการเงิน (์NPAEs)


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 0:0 3:0 0:0

วิทยากร

ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

สถานที่

โรงแรมแมนดาริน
662 ถนน พระราม 4 แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ :
02 238 0230
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba