สารพัดเทคนิควิธีลัดการใช้งานสูตร Excel ขั้นสูง***เลื่อนกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่***

รหัสหลักสูตร : 21/7710

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


สารพัดเทคนิควิธีลัดการใช้งานสูตร Excel ขั้นสูง

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

วิทยากรโดย อาจารย์พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ

หัวข้อสัมมนา

1. เทคนิคการประยุกต์ใช้ Name
• ทำความรู้จักกับ Name
• การประยุกต์ใช้ Name ร่วมกับสูตรและฟังก์ชั่น
• การประยุกต์ใช้ Name ร่วมกับ Validation

2. เทคนิคการประยุกต์ใช้ Nested Functions
• ทำความรู้จัก Nested Functions
• การประยุกต์ใช้ Nested Functions เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ฟังก์ชั่นที่นำ มาใช้งาน

3. เทคนิคการประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่นจัดการข้อความ, วันที่, เวลา และสถิติ
• ทำความรู้จักกับฟังก์ชั่นเกี่ยวกับการจัดการข้อความ, วันที่, เวลา และสถิติ
• การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับการจัดการข้อความ, วันที่, เวลา และสถิติ

4. เทคนิคการใช้งานฟังก์ชั่นเพื่อค้นหาข้อมูล
• ทำความรู้จักการค้นหาข้อมูลในแบบต่าง ๆ
• การใช้งานฟังก์ชั่น Vlookup เพื่อค้นหาข้อมูล
• การใช้งานฟังก์ชั่น Index และ Match เพื่อค้นหาข้อมูล
• การใช้งานฟังก์ชั่น Offset และ Match เพื่อกำหนดการค้นข้อมูลได้ตามใจ
• การสร้างสูตรแบบ Multiple Match Lookup เพื่อค้นหาข้อมูลที่มีหลาย เงื่อนไข

5. การแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบหลายผลลัพธ์ด้วย Data Table

6. เทคนิคการสร้างสูตรแบบ Array

• ทำความรู้จักสูตร Array
• การประยุกต์ใช้งานสูตร Array ร่วมกับฟังก์ชั่นต่าง ๆ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ

สถานที่

โรงแรมแมนดาริน
662 ถนน พระราม 4 แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ :
02 238 0230
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba