Update กฎหมายภาษีอากรปี 2562 มีอะไรใหม่บ้างที่ผู้ทำบัญชีต้องทราบ

รหัสหลักสูตร : 23/4514/10

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,605 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 2,033 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1.Update การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องปรับปรุงเมื่อยื่นแบบเสียภาษี
- การปรับปรุงรายการก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 จากกฎหมายใหม่

2. รายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล รายจ่ายที่หักได้เพิ่มขึ้น
- รายจ่ายที่สามารถนำเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิโดยไม่ถูกสรรพากรบวกกลับ
- รายจ่ายค่าเบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม
- ค่าซื้อหนังสือเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ
- ค่าจ้างนักศึกษา ผู้สูงอายุ คนพิการเข้ามาทำงาน
- รายจ่ายค่าอบรมสัมมนา

3. การหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอหรือทรัพย์สิน
- ทรัพย์สินที่ได้มาภายในเวลาที่กฎหมายใหม่ สิทธิพิเศษในการหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอ
- การซื้อคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ อาคาร จะหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอ อย่างไรจากผลของกฎหมายที่ให้สิทธิพิเศษ

4. จับประเด็นปัญหาการเสียภาษีนิติบุคคล การประเมินและตรวจสอบภาษี
- ข้อควรระวังก่อนยื่นแบบเสียภาษี
- จุดที่จะตรวจสอบ ระยะเวลาในการตรวจสอบ

5. แนวทางการเปลี่ยนแปลงการออก – รับใบกำกับภาษี

6. update ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลง

7. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์งามศิลป์ รองขุน

สถานที่

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-4340400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba