ประเด็นความผิดและแนวทางการโต้แย้ง การประเมินอากรศุลกากร

รหัสหลักสูตร : 21/8629

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ประเด็นความผิดและแนวทางการโต้แย้ง การประเมินอากรศุลกากร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

• การอุทธรณ์การสั่งคดี
• การดำเนินคดีศุลกากร
• เกณฑ์การระงับคดีหรือเกณฑ์เปรียบเทียบงดการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติศุลกากร

วิทยากรโดย อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข

หัวข้อสัมมนา

1. กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก

2. การวางประกัน การอุทธรณ์การประเมินอากรและการอุทธรณ์การสั่งคดี

• การอุทธรณ์การประเมินอากรคืออะไร
• ใครเป็นผู้มีสิทธ์การอุทธรณ์การประเมินอากร
• การอุทธรณ์การประเมินอากรจะดำเนินการอย่างไร,มีกำหนดเวลาหรือไม่
• แบบคำอุทธรณ์ที่อธิบดีกำหนด ได้แก่แบบใดบ้าง,เอกสารประกอบการยื่นคำอุทธรณ์ฯมีอะไรบ้าง
• หากไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ควรทำอย่างไร
• หากจะใช้สิทธิอุทธรณ์ ผู้ถูกประเมินอากรมีหน้าที่ต้องเสียอากรตามการประเมิน หรือไม่

3. แนวทางการใช้สิทธิโต้แย้งการประเมินอากรศุลกากรการอุทธรณ์การสั่งคดี

4. ฐานความผิดตามกฎหมายศุลกากร

• ความผิดฐานสำแดงราคาไม่ถูกต้อง
• ความผิดฐานการปฏิบัติพิธีการศุลกากรไม่ถูกต้อง
• ความผิดฐานลักลอบนำเข้า-ส่งออกศุลกากร
• ความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากร
• ความผิดฐานหลีกเลี่ยงข้อห้าม ข้อจำกัด
• ความผิดฐานซื้อหรือรับของลักลอบหรือหลีกเลี่ยงอากรของต้องห้ามต้องกำกัด

5. การเรียกเก็บอากรเมื่อตรวจพบว่าไม่ได้เสียอากรหรือเสียไม่ครบ
• มีเงินเพิ่มหรือไม่
• ต้องเสียเบี้ยปรับเป็นอัตราเท่าใด
• ต้องเสียดอกเบี้ยหรือไม่

6. การเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติศุลกากร(เกณฑ์ระงับคดี)
• กรณีใดบ้างที่กรมศุลกากรให้ผ่อนผันการปรับในความผิดฐานสำแดงเท็จ
• กรณีใดบ้างที่กรมศุลกากรพิจารณาให้โทษปรับ
• การปลอมหรือแก้ไขเพิ่มเติม ข้อความในเอกสารเพื่อให้เสียภาษีน้อยลงหรือไม่เสียภาษี มีความผิดอย่างไร
• การนำของซุกซ่อนมากับของที่สำแดงโดยวิธีอันแยบยลเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจพบของที่ซุกซ่อนไว้มีโทษอย่างไร


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba