การวางระบบบัญชีของธุรกิจขายสินค้าและให้บริการ

รหัสหลักสูตร : 23/4127/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,070 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,498 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. ความสำคัญและขั้นตอนของการวางระบบบัญชี และโครงสร้างของระบบบัญชี ที่ประสบความสำเร็จ

2. เอกสารและรายงานทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องที่ควรทราบ

3. ประเภทของการวางระบบบัญชีที่สำคัญของธุรกิจขายสินค้าและให้บริการ

  • การวางระบบบัญชีขายสดและขายเครดิต (ขายเชื่อ)
  • การวางระบบบัญชีรายได้จากการให้บริการ
  • การวางระบบการรับเงิน – จ่ายเงิน การเก็บเงินจากลูกหนี้ และการจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้
  • การวางระบบสินค้าคงเหลือ

4. หลักการรับรู้และการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

5. หลักการรับรู้และการวัดมูลค่ารายการลูกหนี้ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

6. หลักการรับรู้และวัดมูลค่ารายการสินค้าคงเหลือที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการการบัญชี

7. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ผศ.ดร.สลักจิต นิลผาย

สถานที่

โรงแรมคิงปาร์ค
40 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
02 748 1035
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba