การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Microsoft Excel (หลักสูตรใหม่ 2562)

รหัสหลักสูตร : 21/5137

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Microsoft Excel

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี รอ ชม.

 

• ฝึกปฏิบัติการจัดทำงบประมาณดำเนินการ ด้วย Microsoft Excel
• แนวทางการจัดทำงบประมาณ และกระบวนการจัดทำงบประมาณ
• กลยุทธ์การจัดทำงบประมาณเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร


วิทยากรโดย อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

หัวข้อสัมมนา

1. กลยุทธ์การจัดทำงบประมาณเพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร

2. ประโยชน์ของการจัดทำงบประมาณ

3. แนวทางการจัดทำงบประมาณ และกระบวนการจัดทำงบประมาณ
• Top – Down Budgeting
• Bottom – up Budgeting
• Integrated Budgeting

4. ฝึกปฏิบัติการจัดทำงบประมาณดำเนินการ (Operation Budget) ด้วย Microsoft Excel
• งบประมาณการขาย / งบประมาณรายได้
• งบประมาณการผลิต
• งบประมาณวัตถุทางตรง
• งบประมาณบุคลากร/แรงงาน
• งบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิต
• งบประมาณต้นทุนการผลิต
• งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
• งบประมาณกำไรขาดทุน

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba