ภาษีอากรสำหรับค่าจ้าง สวัสดิการของพนักงาน ที่ฝ่ายบุคคลและฝ่ายบัญชีไม่ควรพลาด (จ.ระยอง)

รหัสหลักสูตร : 21/1282/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ภาษีอากรสำหรับค่าจ้าง สวัสดิการของพนักงาน ที่ฝ่ายบุคคลและฝ่ายบัญชีไม่ควรพลาด

 • Update!!! ประเด็นค่าจ้าง สวัสดิการ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ 2562 บังคับใช้ 5 พ.ค.62 ที่มีผลกระทบต่อภาระภาษี
  • ลูกจ้างทำงานครบ 20 ปี‚ ได้ค่าชดเชย 400 วัน
  • ลากิจธุระจำเป็น 3 วันต่‹อปี
  • ลาคลอดได้ 98 วัน
  • ดอกเบี้ยจากการจ่ายค่าตอบแทนล่าช้า
  • ค่าชดเชยพิเศษกรณีย้ายสถานประกอบการและลูกจ้างไม่ย้ายตาม ฯลฯ

หัวข้อสัมมนา

1. ภาษีที่ฝ่ายบุคคลและฝ่ายบัญชีต้องรู้
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 • กฎหมายใหม่ที่ฝ่ายบุคคลและฝ่ายบัญชีไม่ควรพลาด
2. เมื่อยื่นแล้วสามารถแก้ไขได้หรือไม่
 • ล.ย.01
 • กรณีพนักงานแจ้ง ล.ย.01 ผิด ใครต้องรับผิดชอบ
3. เกณฑ์การตรวจสอบของสรรพากรเกี่ยวกับประเภทรายได้ของพนักงานลูกจ้าง

4. ประเด็นการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้างที่ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารต้องรู้เพราะมักถูกสรรพากรตรวจสอบ

5. เขียนสวัสดิการอย่างไรให้บริษัทลงรายจ่ายได้และไม่เป็นรายได้พนักงาน

6. สวัสดิการที่ให้พนักงานจะเลือกให้แค่บางปีได้หรือไม่

7. 20 Case Studies ทางภาษีที่เกี่ยวกับการให้สวัสดิการที่มีปัญหา

 • ค่าคอมมิชชั่นมีหลักเกณฑ์การจ่ายอย่างไร
 • ค่าครองชีพมีเงื่อนไขการจ่ายอยู่ที่เหตุผลใด
 • ค่าเที่ยวคนขับรถต้องจ่ายทุกครั้งหรือไม่
 • เบี้ยขยัน มีการประเมินก่อนจ่ายหรือไม่
 • เบี้ยเลี้ยงจ่ายให้กับพนักงานฝ่ายไหน อัตราเท่าใด
 • ค่าน้ำมันรถส่วนตัวของพนักงาน มีการอนุมัติและผ่านการตรวจสภาพหรือไม่จ่ายตามจริงหรือเหมาจ่ายรายเดือน
 • ค่าโทรศัพท์มีการแสดงหมายเลขปลายทางหรือไม่
 • โบนัสเป็นลักษณะผันแปรหรือคงที่และจ่ายจากยอดขายหรือผลกำไร
 • ค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกด้วยหรือไม่
 • การประกันภัยกลุ่มพนักงาน ระบุผู้ใดเป็นผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์
 • ทุนการศึกษาของพนักงานต้องไปเรียนในด้านใด
 • ทุนการศึกษาบุตรของพนักงานมีการกำหนดระดับการศึกษาหรือไม่
 • ช่วยเหลืองานสมรส ต้องมีทะเบียนสมรสหรือไม่
 • ช่วยเหลืองานศพ ต้องจัดทำพวงหรีดและวางไว้ณ จุดใด
 • ออกภาษีให้พนักงานกำหนดในระเบียบหรือหนังสือสัญญา
 • การเลี้ยงอาหารกลางวันและเครื่องดื่มต่างจากการให้น้ำดื่มอย่างไร
 • การใช้รถประจำตำแหน่งของผู้บริหารหลังเลิกงานแล้วจอดที่ใด
 • เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารอยู่ในโครงสร้างเงินเดือนหรือไม่
 • รถรับ-ส่งพนักงานต่างจากรถรับ-ส่งนักเรียนอย่างไร
8. การคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ต้องระมัดระวัง
 • เริ่มทำงานปีแรก
 • ปรับเงินเดือนระหว่างปี
 • เกษียณอายุ
 • ลาออกจากงาน
 • เลิกจ้าง
 • ลาออกจากกองทุน
9. กรณีจ้าง Out source ต้องคำนวณหักภาษีณ ที่จ่ายอย่างไร

10.เมื่อมีการทุจริตจะบังคับให้ชดใช้จากเงินเดือนได้หรือไม่ ในทางภาษีจะคำนวณอย่างไร

11.ตรวจสอบข้อบังคับการทำงาน และระเบียบสวัสดิการพนักงาน

12.ประเด็นสวัสดิการที่มีปัญหากับประกันสังคม

13.การลงรายจ่ายค่าอบรม 200% ต้องทำอย่างไร

 • Public Training
 • In-house Training
14.คุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

Promotion เข้าอบรมเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2562

1. ฟรี! DHARMNITI Planner 2020
2. รับฟรี! Coupon ส่วนลด 1,000 บาท
มูลค่า 500 บาท 2 ใบ ใช้ได้ 1 ใบ/ 1 หลักสูตร / 1 ที่นั่ง (เงื่อนไขตามที่ระบุในคูปอง) เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าอบรมเดือน  ม.ค.-ก.พ. 2563 และจองอบรมก่อน 31 ธ.ค. 2562
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์

สถานที่

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba