Agile Management การบริหารแบบคล่องแคล่ว กับการทํางานของบริษัทยุคใหม่ (หลักสูตรใหม่ 2562)

รหัสหลักสูตร : 21/5147

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Agile Management การบริหารแบบคล่องแคล่ว
กับการทํางานของบริษัทยุคใหม่


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

• ปรับการบริหารงานแบบยุคใหม่ให้เป็น Agile Management
• เน้นการส่งมอบงานที่สามารถนําไปใช้งานได้จริง มากกว่าการทําเอกสารที่ครบสมบูรณ์
• เข้าใจวิธีการเข้าพบลูกค้าพูดคุยเกี่ยวกับงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนางานมากกว่าการทํางาน
ตามสัญญาที่เซ็นไว้ตั้งแต่แรก

วิทยากรโดย อาจารย์ทีปกร ศิริวรรณ

หัวข้อสัมมนา

1. เปรียบเทียบแนวคิดการบริหารงานแบบเดิมและแบบใหม่ (Agile)

2. ปัญหาจากการทำงานแบบเดิม (สื่อสารผิด, เข้าใจผิด, งานล่าช้า, งานซ้ำซ้อน ฯลฯ)

3. แนวคิดสําคัญของ Agile Management

4. ประโยชน์และข้อดีของการทำงานแบบ Agile

5. ทำความเข้าใจหลักการทำงานแบบ Agile เพื่อการบริหารงานอย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ

6. เทคนิคการนํา Agile มาใช้ในองค์กร

7. การจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนางานแบบต่างๆตามหลัก Agile (งานสำคัญ งานไม่สำคัญ งานด่วน งานไม่ด่วน)

8. สิ่งที่มักเข้าใจผิดและข้อจำกัดของการประยุกต์ใช้ Agile ในองค์กร


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ทีปกร ศิริวรรณ

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba