กลยุทธ์ป้องกันพนักงานทุจริต ลาออก ทิ้งงาน ค้าแข่ง แย่งลูกค้า (หลักสูตรใหม่ 2562)

รหัสหลักสูตร : 21/5148

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


กลยุทธ์ป้องกันพนักงานทุจริต ลาออก ทิ้งงาน ค้าแข่ง แย่งลูกค้า

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

• วางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดวินัย บทลงโทษอย่างรัดกุม
• Case Study เกี่ยวกับการกระทำความผิดของพนักงาน
• แนวทางป้องกันและเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดข้อพิพาทในองค์กร

วิทยากรโดย คุณชัชวัสส์ เศรษฐลักษมิ์

หัวข้อสัมมนา

1.ความหมายของพนักงานทุจริต ลาออก ทิ้งงาน ค้าแข่ง แย่งลูกค้า

2. สัญญาจ้าง วินัย ลงโทษ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทุจริต ลาออก ทิ้งงาน ค้าแข่ง แย่งลูกค้า

3. Case Study พนักงานทุจริต ลาออก ทิ้งงาน ค้าแข่ง แย่งลูกค้า
: เมื่อบริษัทได้รับความเสียหาย ใครมีความผิด ดำเนินการอย่างไร ฟ้องร้องค่าเสียหายได้หรือไม่
3.1 ความผิดของพนักงานกรณียังปฏิบัติงานอยู่
• พนักงานโพสข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย ว่าร้ายหรือทำให้บริษัทเสียหาย/เสียชื่อเสียง
• พนักงานขายทำยอดขายไม่ได้ตามเป้า คุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่สัมภาษณ์
• พนักงานประท้วง หยุดงาน ปิดการจราจร ทำให้กิจการได้รับความเสียหาย ดำเนินการอย่างไร
3.2 ความผิดของพนักงานกรณีไม่ปฏิบัติงานแล้ว
• พนักงาน ทำผิด ถูกลงโทษ ไล่ออก แต่บริษัททำไม่ถูกกฎหมายการเลิกจ้า
• พนักงานสร้างงานลิขสิทธิ์ เช่น ออกแบบ เขียนงาน ถ่ายภาพ แต่ไม่ยอมส่งงานให้แก่นายจ้างทั้งหมด
• พนักงานนำลิขสิทธิ์มาค้าแข่ง เปิดบริษัทเอง
• พนักงานลาออก เปิดเผยข้อมูลการค้าให้กับบริษัทคู่แข่ง
• พนักงานเปิดกิจการค้าแข่ง ไม่มีหลักฐานฟ้องร้องค่าเสียหาย
• พนักงานทำการค้าแข่ง หรือไปอยู่กับคู่แข่ง แต่มีเอกสารเซ็นข้อตกลงเอกสารว่าจะไม่การค้าแข่ง หรือไปอยู่
กับคู่แข่ง (ทั้งแบบมีกำหนดระยะเวลา และไม่มีกำหนดระยะเวลา) ฟ้องร้องได้หรือ
• พนักงานถูกซื้อตัวกลับไปบริษัทคู่แข่ง
• พนักงานลาออก ชวนพนักงานอื่นลาออกไปอยู่กับคู่แข่ง
• พนักงานออกโดยไม่บอกกล่าว ทิ้งงานที่รับผิดชอบไว้ไม่เสร็จ
• พนักงานทุจริต ยักยอก ฉ้อโกง ทำให้บริษัทเสียหาย ติดตามตัวไม่ได้ นายจ้างต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อ
บุคคลภายนอกแทนลูกจ้างหรือไม่
• พนักงานลบหรือทำลายข้อมูลขององค์กร

4. กลยุทธ์การป้องกันมิให้เกิดปัญหาพนักงานทุจริต ลาออก ทิ้งงาน ค้าแข่ง แย่งลูกค้า
4.1 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการบุคคล
4.2 การใช้เทคนิคเชิงกฎหมาย

5. การวางกลยุทธ์ด้านสัญญาเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง

6. สร้างความพร้อมสู้คดีเมื่อมีข้อพิพาท


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

คุณชัชวัสส์ เศรษฐลักษมิ์

สถานที่

โรงเเรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba