ขั้นตอนและหลักเกณฑ์สำคัญในการประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออก อย่างมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร : 21/3612

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ขั้นตอนและหลักเกณฑ์สำคัญ
ในการประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออก อย่างมืออาชีพ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

• 10จุด...ที่ต้องระวังในการใช้บริการ Shipping
• Update!! การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่ที่ควรทราบ
• Top Case ที่ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกมักพบในการทำธุรกิจพร้อมวิธีแก้ไข

วิทยากรโดย อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

หัวข้อสัมมนา

1. ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออกที่ผู้ประกอบการควรทราบ และพลาดไม่ได้
• Work Flow การนำเข้า-ส่งออก ที่สำคัญ
• ขั้นตอนการนำเข้าสินค้า
• ขั้นตอนการส่งออกสินค้า
• การเจรจา การทำสัญญาในการทำธุรกรรมนำเข้า-ส่งออก
• กระบวนการส่งหรือรับสินค้าเมื่อเกิดรายการขายหรือOrderในการนำเข้า-ส่งออก

2. การทำธุรกิจนำเข้า - ส่งออก และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
• เอกสารสำคัญของธุรกิจนำเข้า-ส่งออกที่ต้องมี
• เอกสารทางการเงิน (Financial Document)
• เอกสารทางการขนส่ง (Transport Document)
• เอกสารทางการค้า (Commercial Document)

3. ข้อตกลงทางการค้า เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า ความรับผิด ค่าใช้จ่าย (Incoterms®2010)
• EXW (Ex-Works) 
• FCA (Free Carrier)
• FAS (Free Alongside Ship)   
• FOB (Free on Board)
• CFR (Cost and Freight)
• CIF (Cost Insurance and Freight)
• CPT (Carriage Paid To)         
• CIP (Carriage and Insurance Paid To)
• DAT (Delivered at Terminal) 
• DAP (Delivered at Place)   
• DDP (Delivered Duty Paid)

4. เครื่องมือที่ใช้ในการชำระค่าสินค้า หลักการและวิธีการ
• การชำระเงินด้วยเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit) 
• ตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร (Bill for Collection) 
• การฝากขาย (Consignment)
• ผู้ขายเปิดบัญชีขายเชื่อให้กับผู้ซื้อ (Open Account)
• การชำระเงินล่วงหน้าหรือการชำระเงินด้วยเงินสด (Cash in Advanced)

5. เทคนิคเบื้องต้น ในการป้องกันความเสี่ยงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วย
Forward Contract,Option,Swap etc.

6. แนวทางในการเลือกประกันภัยเพื่อคุ้มครองสินค้าที่จะนำเข้า-ส่งออก

7. แนวทางในการเลือกวิธีการขนส่งสินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศที่คุ้มค่าปลอดภัยทันเวลาและเหมาะสม
กับสินค้า

8. พิธีการศุลกากรขาออก-ขาเข้า และการตรวจปล่อยสินค้า

9. หลักเกณฑ์ในการเสียภาษี การประเมินราคา และการคำนวณค่าภาษีอากร

10. การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก เช่น FTA การขอคืนอากรมาตรา19 ทวิ,
เขตปลอดอากร (Free Zone) เป็นต้น

11. ข้อควรระวังในการเลือก Shipping

12. เอกสาร หลักฐานที่ต้องให้ และรับจาก Shipping

13. ข้อควรระวังในการทำสัญญาซื้อขาย และรายละเอียดในสัญญา เพื่อป้องกันความเสี่ยง
• สัญญาของฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขายมีอะไรบ้าง?
• ประเด็นปัญหา...ที่ทำให้เกิดความผิดพลาดของสัญญา
• รายละเอียดสำคัญในการทำสัญญา

14. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba