การบริหารและจัดเก็บเอกสาร

รหัสหลักสูตร : 21/3303

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

การบริหารและจัดเก็บเอกสาร
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญและประโยชน์ของระบบบริหารเอกสารภายในองค์กร

2. การประเมินปัญหาต่างๆ ของการบริหารและจัดเก็บเอกสาร

  - ปัญหาเกี่ยวกับบุคลากร
  - ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ (สถานที่, อุปกรณ์)
  - ปัญหาด้านระบบ

3. Workshop : การประเมินปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร

4. วงจรของการบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร

  - ประเภทของเอกสารในการทำงาน
  - วงจรการบริหารและจัดเก็บเอกสารตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด

5. องค์ประกอบในการจัดเก็บเอกสาร

  - สถานที่จัดเก็บ
  - ผู้รับผิดชอบในการบริหารงานเอกสาร
  - เครื่องมืออุปกรณ์ในการจัดเก็บเอกสาร
6. ระบบการจัดเก็บเอกสาร
  - มาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร
  - ระบบการจัดเก็บเอกสารที่สะดวกต่อการใช้งาน และง่ายต่อการค้นหา
  - ข้อแนะนำในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดเก็บเอกสาร-ข้อมูล

7. ขั้นตอนในการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ

  - การปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารก่อนเก็บ
  - การวางแผนในการจัดเก็บเอกสารที่ได้ผล
8. วิธีการจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  - ระบบการจัดเรียงแฟ้มเอกสาร
  - การจัดทำดรรชนีเอกสาร /แฟ้ม (Index)
  - การจัดเก็บเอกสารตามเลขเรียงลำดับ และวิธีให้สีกำกับแฟ้ม
  - การสลับวันทำงาน หากลูกจ้างยินยอม นายจ้างสามารถทำได้หรือไม่?
  - การจัดเก็บเอกสารตามเรื่องและวิธีให้สีกำกับกลุ่มเรื่อง
  - การจัดระบบการยืมเอกสาร
  - การจัดทำคู่มือการจัดเก็บเอกสาร
9. การโอนเอกสารและการทำลายเอกสาร
  - ความสำคัญของอายุเอกสารและการกำหนดระยะเวลาในการเก็บ
10. “ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อวิเคราะห์และพิจารณาการจัดการเอกสารแบบผสมผสาน (เอกสารทั่วไปกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์) อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
11. ตัวอย่าง: คู่มือเกี่ยวกับเอกสารประเภทต่างๆ
12. วิเคราะห์กรณีศึกษา:ปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการจัดเก็บเอกสาร

กำหนดการอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรม โนโวเทล บางนา

ถ.ศรีนครินทร์

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

3,800 + Vat 266 = 4,066 บาท

บุคคลทั่วไป

4,500 + Vat 315 = 4,815 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba