การจัดระบบและบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร : 21/3370.1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การจัดระบบและบริหารคลังสินค้า
อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

หัวข้อสัมมนา

1. ขั้นตอนการบริหารคลังสินค้า
2. หลักการบริหารพื้นที่และการจัดสถานที่จัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้า
- ขนาดของคลังกับการเข้าออกของสินค้า
- ลักษณะการเก็บรูปแบบต่างๆ
- การจัดพื้นที่สำหรับปฏิบัติการภายในคลัง ให้คุ้มค่า
3. เทคนิคการบริหารจัดการสินค้าในคลังสินค้า (หัวใจสำคัญของงานคลังสินค้า)
- วิธีการตรวจรับสินค้า (Receiving)
- การจัดเก็บสินค้า (Storing)
- การจ่ายสินค้า
4. การจัดเก็บสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการนำเข้า-ส่งออก
5. การบันทึกการรับ-จ่ายเพื่อให้มีการควบคุมจำนวนคงเหลืออย่างทันกาล (Update real time)
6. เทคนิคการตรวจนับ STOCK โดยไม่ต้องหยุดทำการเบิก-จ่ายสินค้า
7. จัดการงานเอกสารในงานคลังสินค้า ไม่ให้มีปัญหากับฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายบัญชี
- การจัดทำรายงานประเภทต่างๆ
- Bin card Stock card
- เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการรับ จ่าย จัดเก็บ
8. เทคนิคการตรวจนับและตรวจสอบในงานคลังสินค้า
- เวลาเหมาะสมสำหรับการตรวจนับ (Suitable Timing Count)
- ขั้นตอนของการตรวจนับสินค้าคงเหลือ (Process of Counting)
- การตรวจนับและตรวจสอบเพื่อป้องกันการรั่วไหล ป้องกันการทุจริต (Protection of Dishonesty)
- ปัญหาการนับสินค้าไม่ตรงสต็อกจะปฏิบัติอย่างไร มีทั้งขาดทั้งเกิน
9. วิธีบริหารจัดการกับของเหลือเศษซาก เก่าค้างสต็อก ตกรุ่น ล้าสมัย มีตำหนิ
10. วิธีการควบคุมความปลอดภัยในคลังสินค้า
11. ถาม-ตอบ ปัญหาในการบริหารจัดการงานคลังสินค้า

กำหนดการอบรม

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรมไอบิส สไตล์กรุงเทพฯ รัชดา

ถ.รัชดาภิเษก(รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง)

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

3,800 + Vat 266 = 4,066 บาท

บุคคลทั่วไป

4,500 + Vat 315 = 4,815 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

สถานที่

โรงเเรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba