เทคนิคการจัดการรายงานต้นทุนการผลิตด้วย Excel พร้อมบริหารต้นทุนแบบ Lean

รหัสหลักสูตร : 21/2140

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. เทคโนโลยีที่สนับสนุนแนวคิดด้านการวางแผนการผลิตและการจัดการด้านต้นทุน

2. หัวใจสำคัญแนวคิดแบบ Lean และ การปรับปรุงการปฏิบัติงานทางบัญชีให้ทันกับการให้ผลิตและการให้บริการ

3. การประยุกต์ใช้ระบบ Lean เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการบริหารและ ใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ

- การนำ Lean ไปใช้ในกระบวนการทำงาน

- เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการระบบ Lean

- ข้อดีและข้อเสียของการจัดการระบบ Lean

4. แนะนำ Functions พื้นฐานของการใช้ Microsoft Excel ที่จำเป็นสำหรับการบริหารการผลิตและการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารต้นทุน

5. เทคนิควิธีต่างๆ ของการใช้ Microsoft Excel ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งาน

6. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการต้นทุนและการออกแบบเอกสารด้านการบริหารการ ผลิต และ

การจัดการต้นทุน เช่น Invoice, BOM, Billing ,Production Order ต่างๆ

7. แนวคิดของการบริหารต้นทุนสมัยใหม่ที่จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่

8. การใช้ Microsoft Excel สำหรับการหาอัตราผลตอบแทนที่ดีที่สุดสำหรับการบริหารสินค้าคงเหลือ

9. การใช้ Microsoft Excel การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break even point analysis)

10. การใช้ Microsoft Excel สำหรับการบริหารค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าหรือ วัตถุดิบ

11. การใช้ Microsoft Excel ในการวางแผนการสั่งซื้อสินค้าและวัตถุดิบ

12. การใช้ Microsoft Excel เป็นตัวแบบการวัดผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินค้าคงเหลือ

13. การใช้ Microsoft Excel ในการพยากรณ์และวางแผนการผลิต

14. การใช้ Microsoft Excel ในการบริหารสินค้าตามฤดูกาล (seasoning goods)

15. การจัดทำรายงานด้านการวางแผนการผลิตและรายงานเพื่อการตัดสินใจด้านบริหารต้นทุน

16. เทคนิคการจัดทำสินค้าคงเหลือการนับสต๊อคสินค้าคงเหลือ ที่แม่นยำโดยใช้ Microsoft Excel

17. การใช้ Microsoft Excel ในการตรวจสอบสินค้าคงเหลือขาดเกิน สต๊อค และการตัดสต๊อคสินค้า

18. กรณีศึกษาเพื่อฝึกปฏิบัติการใช้ Microsoft Excel ในการประยุกต์ งานต่างๆ ในการบริหารการผลิตต่างๆ และการออกแบบ Graph เพื่อใช้ในการตัดสินใจ

19. การนำเสนอข้อมูลการทำ Report ให้ผู้บริหารอ่านง่าย

20. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

ดร.นาถนภา นิลนิยม

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba