108 วิธีจัดการกับคำตำหนิของลูกค้า

รหัสหลักสูตร : 21/7248

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

108 วิธีจัดการกับคำตำหนิของลูกค้า

 • เข้าใจจิตวิทยาในการสื่อสาร และสร้างความพึงพอใจ ประทับใจแก่ลูกค้า
 • สร้างมาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการจัดการคําตําหนิของลูกค้า
 • เจาะลึกกระบวนการในการดําเนินการกับปัญหาลูกค้าต่อว่า ตําหนิ
 • พลิกวิกฤตเป็นโอกาสจากคําต่อว่า ตําหนิของลูกค้า ไปสู่ความพึงพอใจเกินคาดหวัง

หัวข้อสัมมนา


1. การสร้างแนวคิดและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับ “ลูกค้า (CUSTOMER)”
2. บทบาทและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบทางด้าน “งานบริการ” ลูกค้า
3. สาเหตุสําคัญ...ของปัญหาในการเกิดคําต่อว่า คําตําหนิของลูกค้า
4. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อลดปัญหาคําต่อว่า คําตําหนิของลูกค้า
5. กระบวนการในการดําเนินการกับปัญหาลูกค้าต่อว่า ตําหนิ
 • การบรรเทาความโกรธของลูกค้า
 • การแสดงความสนใจในปัญหา
 • การแสดงความตั้งใจจริงในการแก้ปัญหา
 • เข้าใจความรู้สึก สถานการณ์ของลูกค้า
 • น้ำเสียง คำพูด และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • การสร้างมูลค่าเพิ่มหรือชดเชยให้แก่ลูกค้า
 • การสร้างความประทับใจ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีฯลฯ
6. การปรับสภาวะจิตใจภายใต้แรงกดดัน และการทําสมาธิในการจัดการปัญหาต่างๆ
7. การกําหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติขององค์กรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
8. รูปแบบ? และวิธีการจัดการกับลูกค้าประเภทต่างๆ
9. วิธีการจัดการกับลูกค้าเจ้าปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
10. ภาคปฏิบัติ / WORK SHOP
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย

สถานที่

โรงเเรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba