เจาะลึกหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายโบนัส และการขึ้นเงินเดือนประจำปี***เลื่อนไปวันที่ 3 ธ.ค. 62 กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่***

รหัสหลักสูตร : 21/7117

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา
1. หลักและแนวคิดการบริหารค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าจ้าง
1.1. นโยบายหลักการจ่ายค่าตอบแทน
1.2. ความสำคัญของการจ่ายค่าตอบแทน
1.3. วัตถุประสงค์ในการจ่ายค่าตอบแทน
2. การบริหารค่าตอบแทน เครื่องมือในการบริหารจัดการ
2.1. การจ่ายค่าตอบแทน (ทางตรง, ทางอ้อม)
2.2. หลักการบริหารค่าตอบแทน
2.3. การสำรวจโครงสร้างค่าจ้างประจำปี Compensation Survey
3. การกําหนดงบประมาณการจ่ายเงินโบนัสและปรับเงินเดือนฯ
3.1. หลักเกณฑ์ในการกำหนดงบประมาณการจ่ายเงิน
4. รูปแบบ/วิธีการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจําปี
4.1. รูปแบบและข้อดีข้อเสีย การจ่ายโบนัส
• จ่ายเท่ากันทุกคนโดยไม่มีเงื่อนไข
• จ่ายตามผลการปฏิบัติงาน
• จ่ายแบบผสมทั้งเท่ากันทุกคนและตามผลงาน
4.2. รูปแบบและข้อดีข้อเสีย การปรับเงินเดือนประจำปี
• แบบอัตราคงที่
• แบบขั้น อิงจำนวณขั้นเป็นเกณฑ์
• แบบเป็นอัตราร้อยละอิงกับฐานเงินเดือน
• แบบเป็นอัตราร้อยละอิงกับค่ากลางของโครงสร้างเงินเดือน
5. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโบนัสและปรับเงินเดือน ประจําปีให้เกิดความเป็นธรรม
5.1. เทคนิคในการเชื่อมโยงผลงานของพนักงานสู่การจ่ายโบนัสและค่าตอบแทน
5.2. ข้อมูล และสถิติที่ต้องนำมาพิจารณาในการคำนวณโบนัส
5.3. ความถี่ของการจ่ายโบนัสควรเป็นอย่างไร
5.4. การเหมาจ่ายโบนัสในอัตราตายตัวมีผลดีผลเสียอย่างไร
6. ปัญหาและข้อควรระวังในการพิจารณาโบนัสที่ผิดพลาดและไม่เป็นธรรม
7. แนวโน้มการจ่ายเงินโบนัส และปรับเงินเดือนปี 2017
8. กรณีศึกษา : การนําเสนอของบประมาณการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจําปี
9. แบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร

สถานที่

โรงเเรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba