จัดการภาษีครบวงจร จากการทำ Sale Promotion พร้อมการวางแผนภาษีส่งเสริมการขาย

รหัสหลักสูตร : 21/17022

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

จัดการภาษีครบวงจร จากการทำ Sale Promotion พร้อมการวางแผนภาษีส่งเสริมการขาย

หลักสูตรนี้จะทําให้ท่าน “รู้”และ “เข้าใจ” หัวใจของ Sale Promotion อย่างแท้จริง
 • รู้หลัก/ รู้จักประเภท/ รู้วิธีทํา/ รู้ภาระภาษี
 • รู้จักเลือกให้เข้ากับกิจการ
 • วิธีการเตรียมรับมือการตรวจสอบ
 • รู้เทคนิคการเจรจาเมื่อถูกตรวจสอบ
 • รู้กลยุทธ์การวางแผนที่ทําให้ประหยัดภาษีและนําไปใช้ได้จริง

หัวข้อสัมมนา

 1. วิเคราะห์จุดดี จุดด้อย ของSale Promotion แต่ละวิธีเพื่อนำมาปรับใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับกิจการ Sale Promotion แบบไหนที่ทำแล้วได้ผล ไม่ล้าสมัย นำมาใช้ได้จริง ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายบัญชีจะรู้ได้อย่างไรว่าส่งเสริมการขายแบบไหนได้ผลมากที่สุดและเหมาะกับองค์กร
 2. หัวใจของการทำ Sale Promotion ในแง่ภาษี
 3. ภาระภาษีที่ต้องพบจากการทำ Sale Promotion
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 4. สุดยอด!!!เทคนิคการจัดการเส้นแบ่งระหว่าง
  • ส่งเสริมการขายกับค่ารับรอง
  • ส่งเสริมการขายกับการให้โดยเสน่หา
  • ส่งเสริมการขายกับการบริจาค
 5. เทคนิคการวางแผนค่าใช้จ่ายแฝงที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งเสริมการขาย
 6. เทคนิคการทำส่งเสริมการขายที่ต่ำกว่าราคาทุน ทำได้หรือไม่
 7. เทคนิคการตัด STOCK สินค้าที่นำไปใช้ในการส่งเสริมการขายทำอย่างไร ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
 8. เทคนิคการวางแผนภาษีซื้อ ภาษีขาย จากการส่งเสริมการขายที่เป็นประโยชน์กับกิจการจุดบอดที่ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายบัญชีต้องทราบ
 9. เทคนิคการการออกใบกำกับภาษี ออกอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสรรพากรบอกจุดที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ
 10. เทคนิคการคำนวณฐานภาษีและมูลค่าของสินค้าที่จะนำไปส่งเสริมการขาย สิ่งที่ผู้ทำ Sale Promotion ไม่ควรละเลย
 11. Top Case Studies ปัญหาจริงที่ทุกกิจการมักต้องประสบจากการทำ Sale Promotion เช่น
  • ส่วนลดการค้า/ส่วนลดเงินสด ความแตกต่างของภาระภาษีที่มีความสำคัญต่อการทำ Sale Promotion
  • สรรพากรมีวีธีการดูอย่างไรว่าเป็นส่วนลดการค้า หรือส่วนลดเงินสด
  • ปัญหาการออกใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ และเอกสารทางการเงิน จากการทำ Sale Promotion
  • ปัญหาการทำ Sale promotion กับตัวแทน
  • Sale promotion แบบไหนถือเป็นรายได้ของลูกค้า/ผู้รับรางวัล
 12. แนวทางการแก้ปัญหาของฝ่ายการตลาด/ฝ่ายบัญชี จากการทำSale Promotion
 13. เตรียมรับมือการตรวจสอบ Sale Promotion จากสรรพากร
  • Sale Promotion รูปแบบใดที่สรรพากรมักบวกกลับ
  • หลักฐานที่จะนำมาพิสูจน์ว่าอย่างไรเป็นส่งเสริมการขาย
  • เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องที่สรรพากรจะขอดูในประเด็นส่งเสริมการขาย
 14. สรรพากรประเมินอะไรได้บ้างจากการส่งเสริมการขาย
 15. เทคนิคการเจรจา/ชี้แจง เมื่อสรรพากรตรวจสอบ
 16. เทคนิคการวางแผนการทำ Sale Promotion แบบมืออาชีพสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงและช่วยประหยัดภาษี
  • วิธีการทำให้ของขวัญของชำร่วยที่เกินสมควร เป็นการส่งเสริมการขาย
  • การทำ Sale Promotion ด้วยการแถมบริการ ทำไม่ได้จริงหรือ?
  • วิธีการขอรางวัลจากสปอนเซอร์/บริษัทคู่ค้า อย่างไรไม่ต้องถูกหักภาษี
 17. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
Promotion เข้าอบรมเดือนธันวาคม 2562
1. ฟรี! DHARMNITI Planner 2020
2. รับฟรี! Coupon ส่วนลด 1,000 บาท
มูลค่า 500 บาท 2 ใบ ใช้ได้ 1 ใบ/ 1 หลักสูตร / 1 ที่นั่ง (เงื่อนไขตามที่ระบุในคูปอง) เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าอบรมเดือน ม.ค.-ก.พ. 2563 และจองอบรมก่อน 31 ธ.ค. 2562
3. นส.ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ปี 2562 มูลค่า 450 บาท ฟรีทันที!
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba