การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน สำหรับบริษัทที่ยังไม่เคยจัดทำ

รหัสหลักสูตร : 21/7141

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน สำหรับบริษัทที่ยังไม่เคยจัดทำ

  • หลักสูตรนี้จึงจัดขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้หลัก การและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กระบวนการก่อนที่จะประเมินค่างาน การประเมิน ค่างานที่ไม่ซับซ้อน จากการถอดรหัสวิธีการประเมินค่างานแบบสากล และนำมาจัดทำโครงสร้างเงินเดือนแบบง่ายๆ

  • ทั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะเข้าใจวิธีการในระยะเวลาอันสั้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์การ ของตนเองได้อย่างมั่นใจและเกิดประสิทธิผล

หัวข้อสัมมนา

1. ทำไมองค์การต้องจัดทำโครงสร้างเงินเดือน?

2. กระบวนการก่อนที่จะประเมินค่างานให้ได้ผล
- ความเข้าใจในองค์การและงานทรัพยากรบุคคลที่เป็นอยู่
- โครงสร้างองค์การและฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ควรจะเป็น
- ใบพรรณนางานที่ควรทำให้ถูกต้องก่อนการประเมิน

3. กระบวนการประเมินค่างาน
- วิธีการจัดลำดับ (Ranking Method)
- วิธีการจำแนกตำแหน่ง (Grading Method)
- วิธีการให้คะแนน (Point-Rating Method)
- วิธีผสมผสานแบบง่ายๆ (Simple Mix Method)

4. การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน
-
โครงสร้างเงินเดือนตามฐานค่าจ้างขั้นต่ำ (Minimum-wage based salary structure)
- โครงสร้างเงินเดือนตามค่าตลาด (Market-value based salary structure)

5. ข้อพึงระวังในการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน
- การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน
- ตำแหน่งงานเปรียบเทียบกับตำแหน่งงานในการสำรวจค่าตลาด

6. ภาคปฏิบัติ

 

 

 


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์วิบูลย์ พลพบู

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba