แนวทางปฏิบัติและวิธีการแก้ไขตามพระราชบัญญัติ Transfer Pricing ฉบับใหม่ สำหรับนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน

รหัสหลักสูตร : 21/8321

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,885 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,955 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


แนวทางปฏิบัติและวิธีการแก้ไขตามพระราชบัญญัติ
Transfer Pricing ฉบับใหม่ สำหรับนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

Update แบบแสดงรายการธุรกรรมสำหรับนิติบุคลที่มีความสัมพันธ์กันทั้งในไทยและต่างประเทศ (Disclosure Form)

วิทยากรโดย อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา

หัวข้อสัมมนา

1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่สนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่

2. การขายหรือให้บริการที่ต่ำกว่าราคาตลาดตามความหมายในพระราชบัญญัติที่จะถือว่าเป็น Transfer Pricing

3. เหตุอันสมควรที่ไม่ถือเป้น Transfer Pricing ตามพระราชบัญญัตินี้

4. ประเด็นที่สรรพากรจะมองว่าเป็นการถ่ายโอนกำไรระหว่างกันมีประเด็นใดบ

5. กรณีสรรพากรมองว่าเป็นการกำหนดราคาโอนที่ไม่เป็นไปตามราคาตลาด จึงปรับรายได้และรายจ่ายของ
ผู้ประกอบการจะมีผลอย่างไร
- กรณียื่นแบบไปเมื่อหลายปีก่อน แล้วสรรพากรตรวจพบว่ากำหนดราคาตลาดไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
จะมีผลย้อนหลังหรือไม่
- กรณีถูกเจ้าหน้าที่สรรพากรปรับรายได้และรายจ่ายแล้วมีภาษีที่ต้องขอคืน หากไม่ขอคืนจะมีผลอย่างไร

6. ผู้ประกอบการยังสามารถปฏิบัติตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.113/2545 ได้อยู่หรือไม่

7. กรณีบริษัทในเครือมีธุรกรรมระหว่้างกันที่มีมูลค่าไม่ถึง 200 ล้านบาท ต้องจัดทำเอกสารเพื่อส่งให้สรรพากรหรือไม่

8. กรณีบริษัทในเครือมีธุรกรรม 200 ล้านบาท ต้องจัดทำเอกสารและรายงาน Transfer Pricing Documentation
อย่างไร

9. หากกิจการถูกสรรพากรปรับเรื่องรายได้และรายจ่ายจะมีผลในการตรวจสอบภาษีประเด็นอื่นๆ หรือไม่

10. โทษปรับที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ เป็นอย่างไร

11. Case Studies


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba