เทคนิคการปฏิบัติงานเกี่ยวกับใบขนสินค้าขาออก(หลักสูตรใหม่ 2562)**เลื่อน**โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

รหัสหลักสูตร : 21/8625

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการปฏิบัติงานเกี่ยวกับใบขนสินค้าขาออก

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร

หัวข้อสัมมนา

1. ประเภทของใบขนสินค้าขาออกที่ผุ้ปฏิบัติงานต้องทราบ
- แบบคำร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน
- A.T.A Carnet ใบขนสินค้าสำหรับนำของเข้าหรือส่งของออกชั่วคราว
- ใบขนสินค้าแบบพิเศษ

2. เอกสารอะไรบ้างที่ผู้ส่งออกควนจัดเตรียมในการจัดทำพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกสินค้า
- Invoice
- Packing List
- Booking Confirmation
- แค็ดตาล็อก

3. ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการส่งออกสินค้า

4. หลักการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์

5. สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการส่งออก
- การชดเชยค่าภาษีอากรจากการส่งออก
- การคืนอากรตามมาตรา 29 ทั้งกรณีส่งออกไปต่างประเทศ,เขตปลอดอากรเป็นผู้ส่งออก

6. หลักการรวมเอกสาร Invoice เป็นข้อมูล Export Declaration Detail

7. วิธีการขอยกเลิกใขบนสินค้าขาออก

8. การจัดทำใบกำกับการขนย้ายสินค้า

9. การจัดทำและยื่นใบกำกับการขนย้ายสินค้าในรูปแบบเอกสาร
- เอกสารที่ใช้เพื่อกำกับการขนย้ายสินค้า
- การตรวจสอบ และตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้า ณ สถานีรับบรรทุก
- การตอบกลับการตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้า

10.การจัดทำ FTA เพื่อกระตุ้นยอดขายและลดต้นทุนของลูกค้า

11.การขอตรวจรับสินค้ากลับคืน

12.การยกเลิกการส่งออก

13.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร

สถานที่

โรงเเรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba