Top 3 Skills to be a Great Manager : 3 ทักษะสู่การเป็น “สุดยอดผู้จัดการ”

รหัสหลักสูตร : 21/5078

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 • ผู้จัดการเป็นตำแหน่งที่มีความท้าทาย เพราะเป็นทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนี้ต้องมีความพร้อมในงานบริหารอย่างครบถ้วนจะต้องเก่งบริหารงาน-เก่งบริหารคน-เก่งบริหารความคิด
 • มีความเป็นมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับ เพื่อนำพาทีมงานและองค์กรสู่ความสำเร็จระดับแนวหน้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ
 • หัวข้อสัมมนา

  1. ระดับของการบริหาร (Managerial Level)

  2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ “ผู้จัดการ” ที่องค์กรต้องการ

  3. ทำความเข้าใจทักษะการทำงานแบบ Hard Skills และ Soft Skills

  เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้จัดการที่สมบูรณ์แบบ

  4. ทักษะด้านการบริหารที่จำเป็นสำหรับการเป็น “สุดยอดผู้จัดการ”

  4.1 ทักษะด้านการบริหารงาน (Technical Skills)

  - การมีทักษะงานที่หลากหลาย (Various Skills)

  - การจัดลำดับความสำคัญ ของงาน (Priority rules for dispatching jobs )

  - การพัฒนาและปรับปรุงงาน (Work Improvement)

  4.2 ทักษะด้านการบริหารคน (Human Skills)

  - การประสานงานเพื่อให้งานก้าวหน้าและลดความขัดแย้ง (Coordinating)

  - การสอนงาน (Coaching)

  - การสร้างความมีส่วนร่วมและกระตุ้นทีม (Facilitating)

  - การฟังเชิงรุก (Active Listening)

  - การแนะนำวิธีคิดและเทคนิคการทำงาน (Suggesting)

  - การเจรจาต่อรอง (Negotiating)

  4.3 ทักษะด้านการบริหารความคิด (Conceptual Skills)

  - การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)

  - การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)

  - การบริหารการเปลี่ยนแปลง ( Change Management )

  - การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ (Business Analyzing)

  5. Workshop / Case study

   

  นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
  บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
  0:0 0:0 0:0 0:0

  วิทยากร

  อาจารย์วุฒิชัย บุญครอง

  สถานที่

  โรงแรมโนโวเทล บางนา
  333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
  โทรศัพท์ :
  02-3660505
  เว็บไซต์ :
  การเดินทาง :

  : InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

  https://www.dst.co.th/
  FaLang translation system by Faboba