เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานบัญชีและการเงิน

รหัสหลักสูตร : 23/4004/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,391 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. หลักการที่สำคัญในการวางระบบบัญชีให้สอดคล้องกับประเภทของกิจการ

2. ความสำคัญของการวางระบบบัญชีและระบบงานการเงิน ที่นักบัญชีและผู้บริหารควรทราบ

3. การวางระบบการรับเงิน

- รายรับจากการขายและการให้บริการ

- รายรับจากการชำระหนี้จากลูกหนี้และแนวปฏิบัติกรณีลูกหนี้ค้างชำระ

4. การวางระบบการจ่ายเงิน

- รายจ่ายเงินสดย่อย

- รายจ่ายด้วยเช็คและตั๋วเงิน

- การจัดระบบการวางบิล

5. การวางระบบบัญชีเกี่ยวกับรายได้

- ระบบบัญชีขายเชื่อ

- ระบบบัญชีขายสด

6. เทคนิคการบริหารระบบงานในฝ่ายบัญชีการเงินให้ประสิทธิภาพสูงสุด

- การบริหารเงินทุนหมุนเวียน

- การบริหารเงินสด

- การบริหารเงินสดในธนาคารและเบิกเงินเกินบัญชี

7. แบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินที่ผู้บริหาร แคชเชียร์และนักบัญชีควรทราบ

- ประเภทรายการ Cashier

- แนวทางพร้อมทั้งวิธีการจัดทำรายที่ดีและประสิทธิภาพ

8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์อนุรักษ์ แช่มปรีชา

สถานที่

โรงแรมเดอะพาลาสโซ
111 ซอยเนียมอุทิศ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-276-4995
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba