ทำอย่างไรถ้าถูกสรรพากรตรวจสอบ ...ไม่ให้ถูกสรรพากรตรวจสอบ...

รหัสหลักสูตร : 21/17035

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ทำอย่างไรถ้าถูกสรรพากรตรวจสอบ ...ไม่ให้ถูกสรรพากรตรวจสอบ...
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
  • เทคนิค จุดเสี่ยง และการจัดการจุดเสี่ยง เลี่ยงความเสียหาย
  • 4 เทคนิคเตรียมพร้อมเมื่อถูกสรรพากรตรวจสอบ
  • การวิเคราะห์ความเสี่ยงบัญชีกิจการด้วยระบบ Data Analytics ของสรรพากร
  • วิธีรับมือกับการทำงานบัญชี ในยุค National e-Payment และคู่มือปฏิบัติงานภาษี
  • การตรวจสอบใบกำกับภาษี สรรพากรเข้ม!!! ออกและใช้ใบกำกับภาษีปลอมเสี่ยงติดคุก โทษหนักทั้งจำทั้งปรับ!!!!
  • เจาะประเด็นความเสี่ยงของกิจการที่สรรพากรเพ่งเล็ง เสี่ยงถูกสรรพากรเข้าตรวจ
  • Update!!! การจัดทำบัญชีเดียว

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

1. Update แนวทางการตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากร และนโยบายการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร
2. CHECKLIST ความเสี่ยงของกิจการที่สรรพากรเพ่งเล็ง เสี่ยงถูกเข้าตรวจกิจการ!!!
- ความเสี่ยงจากแบบแสดงรายการเสียภาษีที่ต้องระวัง!!!
- ขาดทุนสะสมเป็นเวลานาน ทำไม??? ถือเป็นความเสี่ยง
- มียอดสั่งซื้อวัตถุดิบสูง แต่ยอดขายตก
- รายจ่ายภาคพิสดาร
- ค่าใช้จ่ายผิดรอบระยะเวลาบัญชี
- มีภาษีชำระเกินแต่ไม่ขอคืนภาษีเสี่ยงต่อสรรพากรเข้าตรวจสอบจริงหรือไม่
3. จุดที่ต้องระวัง!!! บัญชีเดียว (10 ประเด็น สรรพากรตรวจสอบจัดทำบัญชีเดียวจริงหรือไม่???)
- งบการเงินมีปัญหาทำอย่างไรให้ถูกใจและถูกต้อง
- สิ่งที่เจ้าของกิจการต้องทราบในการจัดทำบัญชีเดียว
- การจัดทำบัญชีเดียวมีผลกระทบอย่างไรหรือไม่ต่อกิจการ
- ความแตกต่างบัญชีแบบเดิมกับบัญชีเดียว
- เอกสารที่ใช้ประกอบในการจัดทำบัญชีเดียวทำอย่างไรให้ถูกต้อง
- บัญชีเดียวกับการทำธุรกรรมทางการเงินและขออนุมัติสินเชื่อกับธนาคาร
4. 10 จุดเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงบัญชีด้วยระบบ Data Analyticsของกรมสรรพากร

5. อย่าตกใจ!!! ถ้าถูกสรรพากรตรวจสอบ เทคนิคการรับมือกับสรรพากรเมื่อกิจการถูกเรียกตรวจสอบภาษี
- 4 เทคนิคเตรียมความพร้อมเมื่อถูกสรรพากรตรวจสอบ
- ระวังออกและใช้ใบกำกับภาษีปลอมเสี่ยงติดคุก โทษหนักทั้งจำทั้งปรับ!!!! สรรพากรตรวจเข้มใบกำกับภาษีปลอม
- การตรวจนับสต็อกสินค้า การตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษี
- เทคนิคการชี้แจง และการโต้แย้งข้อพิพาทเมื่อเข้าพบเจ้าพนักงาน
- การเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อชี้แจงกับสรรพากร
- การอุทธรณ์
- การขอลดเบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม
6. รู้ทันอำนาจประเมินความผิดของเจ้าหน้าที่ประเมินที่กิจการไม่ควรพลาด!!!
7. วิธีรับมือกับการทำงานบัญชี ในยุค National e-Payment และคู่มือปฏิบัตงานภาษีเพื่อการทำงานของนกั บญั ชี
8. การวางแผนบริหารความเสี่ยงทางภาษี/ การจัดการด้านภาษีเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของกิจการ
- จัดการจุดเสี่ยง เลี่ยงความเสียหาย
9. Case Studies การตรวจสอบภาษีจาก Case จริงของเจ้าพนักงานประเมิน/ พนักงานตรวจสอบ
- ตัวอย่างข้อพิพาทและคดีความในการถูกตรวจสอบภาษี
10.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


Promotion เข้าอบรมเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2562
1. ฟรี! DHARMNITI Planner 2020
2. รับฟรี! Coupon ส่วนลด 1,000 บาท
มูลค่า 500 บาท 2 ใบ ใช้ได้ 1 ใบ/ 1 หลักสูตร / 1 ที่นั่ง (เงื่อนไขตามที่ระบุในคูปอง) เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าอบรมเดือน  ม.ค.-ก.พ. 2563 และจองอบรมก่อน 31 ธ.ค. 2562


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba