การกระทบยอด ภ.ง.ด.50,ภ.พ.30,ภ.ง.ด.53 ที่มักถูกสรรพากรประเมิน

รหัสหลักสูตร : 21/1793

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

การกระทบยอด ภ.ง.ด.50,ภ.พ.30,ภ.ง.ด.53 ที่มักถูกสรรพากรประเมิน

 • ระวัง!! ถ้าคุณถูกขอให้เพิ่มยอดขาย
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
 • ผลกระทบจากการส่งเสริมการขาย
 • รายได้จากการขายภายในประเทศ / นอกประเทศ
 • บริจาคไม่ดี อาจต้องเสียภาษีเพิ่ม

หัวข้อสัมมนา

 1. หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ของนิติบุคคล
 2. หลักเกณฑ์การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
 3. ความแตกต่างของการรับรู้รายได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ซื้อมาขายไป
  • ขายส่งออก, EPZ, เขตนิคมอุตสาหกรรม
  • ฝากขาย, ตั้งตัวแทนเพื่อขาย
   • กรณีมีสัญญาตั้งตัวแทน กับไม่มีสัญญาตั้งตัวแทน
   • กรณีพิเศษประเด็นภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. การรับรู้รายได้การส่งออกและการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มยึดตาม Invoice ได้หรือไม่
  • อย่างไรจึงจะถือว่าส่งออก VAT 0% ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
 5. กรณีมีการลดหนี้ จะรับรู้รายได้รายจ่ายอย่างไร และ เสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร
 6. บริจาคสินค้า แจกสินค้าตัวอย่าง นำสินค้าเก่ามาเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าใหม่จะใช้ราคาใดในการรับรู้รายได้ และเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีภาระภาษีในการหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
 7. เจาะประเด็นการรับรู้รายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ค่าความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าปรับ ดอกเบี้ยผิดนัด ดอกเบี้ยจากการส่งสินค้าล่าช้า มีเงื่อนไขอย่างไร ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยหรือไม่
 8. การนำสินค้าไปใช้ที่สาขา, โชว์รูม, โรงงานจะถือเป็นการขายและเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่อย่างไร
 9. วิธีการจัดการกับทรัพย์สินและสินค้าเก่าล้าสมัย ตกรุ่น มีตำหนิ โดยไม่ต้องเสียภาษี
  • หลักเกณฑ์ที่สรรพากรยอมรับ
  • วิธีการและเอกสารที่นักบัญชีต้องจัดทำ
 10. การบริจาคกับภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มบริจาคอย่างไรให้ได้ 2 เท่า บริจาคอย่างไรไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ข้อควรระวังในการบริจาค
  • เอกสารหลักฐานที่ใช้อ้างอิงในการบริจาค
 11. เจาะลึกภาระภาษีดอกเบี้ย เงินปันผล ส่วนแบ่งกำไร
  • การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีที่จะได้รับยกเว้นภาษี
  • บัญชีลงว่าจ่ายดอกเบี้ยเงินปันผล แต่ทำไมสรรพากรให้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 12. รายได้ตาม ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30 กรณีที่ต้องมีภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53
  • การทำ Sales Promotion ที่ไม่ได้รับการยกเว้น
  • การลด แลก แจก แถม ที่สรรพากรยอมรับ
 13. การกระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 14. การกระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53 ปัญหาที่นักบัญชี ต้องระวัง
 15. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
Promotion เข้าอบรมเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2562

1. ฟรี! DHARMNITI Planner 2020
2. รับฟรี! Coupon ส่วนลด 1,000 บาท
มูลค่า 500 บาท 2 ใบ ใช้ได้ 1 ใบ/ 1 หลักสูตร / 1 ที่นั่ง (เงื่อนไขตามที่ระบุในคูปอง) เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าอบรมเดือน  ม.ค.-ก.พ. 2563 และจองอบรมก่อน 31 ธ.ค. 2562

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba