การตรวจสอบภาษีจากการรับ-โอนเงินเข้าบัญชี (e-Payment) Workshop การจัดทำบัญชี และรายงานรับ-จ่าย เพื่อพิสูจน์กับสรรพากร

รหัสหลักสูตร : 21/1801

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการตรวจสอบภาษีจากการรับ-โอนเงินเข้าบัญชี (e-Payment)
Workshop การจัดทำบัญชี และรายงานรับ-จ่าย
เพื่อพิสูจน์กับสรรพากร


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.


Promotion เข้าอบรมเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2562
1. ฟรี! DHARMNITI Planner 2020
2. รับฟรี! Coupon ส่วนลด 1,000 บาท
มูลค่า 500 บาท 2 ใบ ใช้ได้ 1 ใบ/ 1 หลักสูตร / 1 ที่นั่ง (เงื่อนไขตามที่ระบุในคูปอง) เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่า
อบรมเดือน  ม.ค.-ก.พ. 2563 และจองอบรมก่อน 31 ธ.ค. 2562


นับถอยหลัง!!! 31 มีนาคม 2563 ธนาคารเริ่มนำส่งข้อมูลธุรกรรมลักษณะเฉพาะให้สรรพากรครั้งแรก
• ผลกระทบต่อบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่นักบัญชี การเงิน ต้องจัดทำเอกสารรับ-จ่ายรูปแบบใหม่
• การ Cross check ของสรรพากรจากการรับ-โอนเงิน vs การออกเอกสารรับ-จ่ายของกิจการ
• การออกใบกำกับภาษีอย่างไรให้ตรงตามจุด Tax Point เมื่อมีรายการโอนเงินเข้าบัญชีหลายยอดต่อวัน
• การเตรียมตัวเมื่อถูกเรียกตรวจสอบ พร้อมเทคนิคการจัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับเอกสารรับ-โอนเงิน

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

1. กฎหมาย e-Payment ประกอบด้วยอะไรบ้าง พร้อมสรุปสาระสำคัญ

 • e-Tax invoice & e-Receipt
 • e-Withholding Tax
 • e-Filing
 • ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ

2. Update ความหมาย “ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ” ตามกฎหมาย e-Payment

3. กฎหมายฉบับนี้มีผลกระทบกับใครบ้าง บุคคลธรรมดา? นิติบุคคล? ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการรับ-โอนเงิน?

4. ผู้มีหน้าที่นำส่งข้อมูลให้สรรพากร ระยะเวลาที่เริ่มจัดเก็บ และนำส่งข้อมูล

5. เกณฑ์การพิจารณากลุ่มผู้เสียภาษีที่ต้องถูกตรวจสอบ และไม่ถูกตรวจสอบ

 • ทำธุรกรรมรับ-โอนเงินในบัญชี 3,000 ครั้ง หรือรวมทุกบัญชี 400 ครั้ง รวมเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาท พิจารณาอย่างไร
 • หากไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องถูกตรวจสอบ แต่ถูกสรรพากรเรียกตรวจสอบ ต้องเตรียมตัว และชี้แจงอย่างไร
 • กรณีบัตรเดรดิต / เปิดบัญชีร่วม นับจำนวนครั้งการรับ-โอนอย่างไร

6. ข้อมูลอื่นที่สรรพากรตรวจสอบได้ นอกจากการรับ-โอนเงินเข้าบัญชีของธนาคาร

7. แนวทางการเลือกรายในการตรวจสอบภาษีของสรรพากรจาก e-Payment

8. ผู้ค้าออนไลน์ต้องเตรียมตัวอย่างไร ไม่ให้ถูกสรรพากรตรวจสอบ

9. เปิดบัญชีเพื่อรับ – โอนเงินหลายบัญชี จะถูกนำมารวมนับด้วยหรือไม่

10.การจัดทำบัญชีรับ-จ่าย แยกบัญชีส่วนตัวกับบัญชีธุรกิจ สรรพากรจะเชื่อหรือไม่

11.การขายสินค้าไปต่างประเทศ เช่น ขายในอีเบย์ อยู่ในบังคับของกฎหมายฉบับนี้หรือไม่

12.การฝากเงินสดเข้าในบัญชีจะนับรวมเป็นหนึ่งในจำนวนครั้งด้วยหรือไม่

13.การโอนเงินผ่าน Application ทางการเงิน เช่น Wallet เข้าข่ายหรือไม่

14.หากเข้าเกณฑ์ถูกตรวจสอบ จะโดนตรวจสอบย้อนหลังด้วยหรือไม่

15.กฎหมาย e-Payment กับผลกระทบต่อภาษีเงินได้บุคคคลธรรมดาและนิติบุคคลอย่างไร

16.เอกสารที่ต้องเตรียมให้พร้อมเมื่อเข้าเกณฑ์ต้องถูกส่งข้อมูลให้สรรพากร

17.กิจการขายสินค้า และบริการ ที่มีการชำระราคาค่าสินค้า หรือบริการผ่านระบบ Online ต้องจัดทำเอกสาร
การรับ – โอนเงินอย่างไร

 • QR Code
 • Pay in
 • Prompay
 • บัตรเครดิต
 • Wallet

18.การรับรู้รายได้ (Tax Point) ของกิจการที่รับชำระค่าสินค้า หรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งกรณีขายเอง
และ link ฝากขายในเว็บไซต์อื่น

 • ปัญหาการตรวจสอบยอดเงินกับผู้โอนเพื่อออกใบเสร็จ หรือใบกำกับภาษี ออกเอกสารล่าช้ามีผลอย่างไร

19.ปัญหาเอกสารทางบัญชี การเงิน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมลักษณะเฉพาะ

 • หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการนำส่งข้อมูลธุรกรรมทางการเงินให้กับสรรพากร
 • การตรวจสอบการเสียภาษีประเภทอื่นที่เกี่ยวข้องของสรรพากร จากข้อมูลการรับเงินเข้าในบัญชี
 • เอกสารรายรับ
 • เอกสารรายจ่าย
 • ใบรับ
 • ใบสำคัญจ่าย
 • ใบกำกับภาษี , ใบเพิ่มหนี้, ใบลดหนี้
 • กิจการขายสินค้า และให้บริการ ควรออกแบบเอกสารอย่างไรให้สอดคล้องกับภาษีอากร

20.การหาข้อมูลในการตรวสอบของสรรพากรนอกจากการรับ-โอนเงิน

 • ผู้ให้บริการขนส่ง
 • ผู้ให้บริการแพ็คส่งสินค้า
 • การทำเอกสารรายงานการรับ-จ่ายเงินเพื่อพิสูจน์่ต่อสรรพากร
 • เอกสารที่ต้องจัดทำและจัดเก็บ
 • วิธีการจัดเก็บ

21.ปัญหาและข้อควรระวังการจัดทำเอกสารการรับ-โอนเงิน ในระบบกฎหมาย e-Payment

 • การจัดทำ และจัดเก็บเอกสารรับ-โอนเงินในบัญชี จากการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
 • เทคนิคการจัดทำเอกสารรับ-โอนเงินในบัญชี ให้สามารถชี้แจงได้เมื่อถูกตรวจสอบ

22. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba