การเตรียมความพร้อมระบบบัญชี เพื่อรองรับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

รหัสหลักสูตร : 21/2939

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การเตรียมความพร้อมระบบบัญชี
เพื่อรองรับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี รอ ชม.

 

• เตรียมความพร้อมระบบบัญชีกับการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
• เรียนรู้การสร้างระบบบัญชี ่ที่เกี่ยวข้องกับการรับ-จ่ายเงิน อิเล็กทรอนิกส์
• กรณีศึกษาระบบบัญชีการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์

วิทยากรโดย ผศ.ดร.อุเทน เลานำทา

หัวข้อสัมมนา

1. ภาพรวมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

2. เทคโนโลยีปัจจุบันที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านบัญชีที่นักวิชาชีพบัญชีควรทราบ

3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ที่นักวิชาชีพบัญชีควรทราบ

4. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการยุค 4.0 เพื่อรับมือระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์

5. เทคนิคการสร้างระบบงานที่ดีของระบบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการรับ-จ่ายเงิน อิเล็กทรอนิกส์

6. การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับด้านบัญชี
(e-Government) อาทิเช่น e-Revenue,DBDe-Filingฯลฯ

7. ระบบเอกสารนโยบายธุรกิจและนโยบายบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปจากระบบการรับจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์

8. แผนภาพทางเดินของเอกสารและการบันทึก (Document Flowchart) ของวงจรรายได้จากการรับ
ชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์

9. แผนภาพทางเดินของเอกสารและการบันทึกบัญชี (Document Flowchart) ของวงจรค่าใช้จ่ายของ
การจ่ายชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์

10. ความเสี่ยงและการควบคุมที่เหมาะสมของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

11. ปัญหาอุปสรรคและการเตรียมความพร้อมระบบบัญชีในการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์

12. กรณีศึกษาระบบบัญชีการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์

13. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

ผศ.ดร.อุเทน เลานำทา

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba