ภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากรสำหรับ Tax Auditor**เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 21/5008/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,675 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 3,317 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

  • รายได้-รายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
  • ปัญหารายจ่ายต้องห้าม

2. หลักเกณฑ์สำคัญของภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. หลักเกณฑ์การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ / อากรแสตมป์

5. หน้าที่เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการ/การนำส่งภาษี

6. การจัดทำรายงานและบัญชีพิเศษตามประมวลรัษฎากร

7. ประกาศเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร

8. Update กฎหมายภาษีอากรที่ผู้สอบ TA ต้องทราบ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 รอ 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์ธงชัย ยางงาม

สถานที่

โรงแรมเดอะพาลาสโซ
111 ซอยเนียมอุทิศ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02 2764995-9
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba