การจัดทำ Transfer Pricing Documentation รองรับการตรวจสอบและชี้แจงกับสรรพากร

รหัสหลักสูตร : 21/8322

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 6,420 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 7,490 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการจัดทำ Transfer Pricing Documentation
รองรับการตรวจสอบและชี้แจงกับสรรพากร


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

• Update กฎหมายใหม่...เกี่ยวกับ Transfer Pricingรวบรวมประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดทํา Transfer Pricing
• สอนเทคนิค...การชี้แจงต่อสรรพากรเพือลดข้อโต้แย้ง
• สอนการทํา TP Documents ที่ถูกต้องเพือให้สรรพากรตรวจสอบ

วิทยากรโดย อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

หัวข้อสัมมนา

1. Update กฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำ Transfer Pricing

2. กำหนดราคาโอน อย่างไร ที่ OECD ยอมรับ
• หลักเกณฑ์การออกมาตรการใหม่ของ OECD เกี่ยวกับราคาโอน

3. การกำหนดราคาโอน Transfer Pricing ส่วนใหญ่จะเกิดจากกลุ่มธุรกิจใด
• การให้บริการและการซื้อขายระหว่างกันของกลุ่มในเครือ

4. กิจการในกลุ่มเดียวกันที่ต้องจัดทำเอกสารเกี่ยวกับราคาโอน หมายถึงรูปแบบใด

5. Transfer Pricing จะเกิดขึ้นเฉพาะบริษัทข้ามชาติใช่หรือไม่

6. ราคาที่สรรพากรยอมรับระหว่างบริษัทในเครือคือราคาใด สรรพากรนิยมใช้ราคาใดในการประเมิน
• Comparable uncontrolled price method (CUP)

7. เลือกวิธีคำนวณราคาตลาดตามแนวปฏิบัติของกรมสรรพากรแล้ว กรมสรพากรจะยอมรับหรือไม่และควรเลือก
วิธีใดดีที่สุด เลือกแล้วเปลี่ยนได้หรือไม

8. การพิสูจน์ราคาโอนจะพิสูจน์อย่างไรให้สรรพากรเชื่อว่าเป็นราคาตลาด

9. กรณีเจ้าหน้าที่สรรพากรพิจารณาแล้ว สรุปว่า ราคาที่บริษัทใช้ยังต่ำกว่าราคาตลาด จึงประเมินรายได้เพิ่มขึ้น
บริษัทในเครือต่างประเทศจะบันทึกค่าใช้จ่าย เพิ่มจากราคาที่ถูกประเมินเพิ่มขึ้นได้หรือไม

10. ธุรกรรมที่สรรพากรมักตรวจสอบระหว่างบริษัทในเครือเดียวกันหรือบริษัทข้ามชาติ

11. การให้กู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างกันจะถูกตรวจสอบหรือไม

12. วิธีการจัดทำ Transfer Pricing Documentsเพื่องรองรับการตรวจสอบ

13. เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมให้สรรพากรตรวจสอบเกี่ยวกับราคาโอน

14. การยื่นข้อตกลงเพื่อกำหนดราคาโอนล่วงหน้ากับสรรพากร สรรพากรจะยังตรวจสอบอยู่หรือไม่

15. ราคาที่นำเข้าจากกรมศุลกากรจะมีประเด็นทางด้าน Transfer Pricing หรือไม่ อย่างไร และจะชี้แจง
ต่อกรมสรรพากรอย่างไร


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba