การบัญชีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมยุค 4.0

รหัสหลักสูตร : 21/2744

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการบัญชีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมยุค 4.0

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

หัวข้อสัมมนา

1. อุตสาหกรรม 4.0 เป็นอย่างไรมีผลกระทบต่อโครงสร้างทางบัญชีอย่างไร

2. กระบวนการบันทึกบัญชีของกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
-การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ
-การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงาน
-การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับโสหุ้ยการผลิต
-การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับงานระหว่างทำ
-การบันทึกบัญชีกี่ยวกับสินค้าสำเร็จรุป
-สินค้าคงเหลือของกิจการโรงงานอุตสาหกรรม

3. ทบทวนวิธีการคำนวณต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมกับโรงงาน
-การจำแนกต้นทุน
- วิธีการคำนวณต้นทุน

4. ผลของการเปลี่ยนแปลงต่อระบบบัญชีต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรมมีอะไรบ้าง
-ต้นทุนงานสั่งทำ
-ต้นทุนช่วง

5. กระบวนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลต่อการเลือกใช้วิธีการคำนวณต้นทุนหรือไม่อย่างไร

6. บทบาทของการใช้ต้นทุนมาตรฐานในยุคอุตสาหกรรม 4.0

7. ผลกระทบต่อการควบคุมต้นทุนการผลิตช่วยให้การบันทึกรายการบัญชีง่ายขึ้นหรือไม่

8. ทบทวนการวิเคราะห์ผลต่างต้นทุนมาตรฐานตามปัจจัยการผลิต

9. การจัดทำงบการเงินให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมยุค 4.0

10. การวิเคราะห์การลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมยุค 4.0 เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

11. สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยุค 4.0 มีอะไรที่น่าสนใจ

12. ประเด็นทางบัญชีและภาษีต่างๆที่มักเกิดขึ้นในระบบการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม

13. ปัญหาด้านการจัดระบบเอกสารทางบัญชีที่กระทบกับการจัดทำบัญชีโรงงานอุตสาหกรมม

14. ปัญหาในการจัดทำบัญชีที่พบในการจัดทำบัญชีโรงงานอุตสาหกรรม

15. การนำ AI มาใช้ในกิจการโรงงานอุตสาหกรรมมีผลอย่างไรในงานบัญชี

16. การบันทึกบัญชีของธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับ BOI และการใช้สิทธิพิเศษ

17. กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญขีโรงงานอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ

18. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
5:0 1:0 5:0 1:0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba