การวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร : 21/2201

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญและความจำเป็นของการมีระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ

2. ส่วนประกอบสำคัญในการวางระบบบัญชีให้ประสบความสำเร็จ

3. ขั้นตอนในการวางระบบบัญชี ระบบเอกสาร และการตรวจสอบ

4. รูปแบบในการจัดทำระบบบัญชี

5. วงจรบัญชี และโครงสร้างของระบบบัญชีที่สำคัญ

6. เทคนิคการวางระบบบัญชีและการปรับปรุงระบบบัญชีเดิม

6.1 กลยุทธ์การวางระบบบัญชีเกี่ยวกับเงินสด

- ระบบบัญชีเงินสดรับ

- ระบบบัญชีเงินสดจ่าย

- ระบบเงินสดย่อย

6.2 กลยุทธ์การวางระบบบัญชีที่เกี่ยวกับรายได้

- ระบบการขายเชื่อ

- ระบบการขายสด

6.3 กลยุทธ์การวางระบบบัญชีเกี่ยวกับรายจ่าย

- ระบบการซื้อสินค้า

- ระบบการชำระหนี้

6.5 กลยุทธ์การวางระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

- ระบบการจัดซื้อและการตัดค่าเสื่อม

7. วิธีการเลือกซอฟต์แวร์ทางการบัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อระบบบัญชีของกิจการ

8. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สุวิมล เที่ยงแท้

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba