กฎหมายแรงงาน ฉบับใหม่ (รุ่นที่ 31)

รหัสหลักสูตร : 21/3442.1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ฎหมายแรงงาน ฉบับใหม่ (รุ่นที่ 31)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

11  ประเด็นหลักของกฎหมายแรงงานสิทธิประโยชน์
ประเด็นที่ 1 อัตราดอกเบี้ย กรณีนายจ้างผิดนัดการจ่ายเงิน อัตราใหม่ !!
ประเด็นที่ 2 กรณีนายจ้างมีการเปลี่ยนตัว เปลี่ยนนิติบุคคล จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหรือไม่
ประเด็นที่ 3 การกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงิน กรณีค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
ประเด็นที่ 4 ลูกจ้างสามารถลากิจธุระจำเป็นได้กี่วันต่อปี
ประเด็นที่ 5 เพิ่มจำนวนวันลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ ลาก่อนคลอดและจะได้รับค่าจ้างอย่างไร?
ประเด็นที่ 6 “งานที่มีค่าเท่าเทียมกัน” การให้สิทธิเท่าเทียมระหว่างหญิงชายมีหลักเกณฑ์อย่างไร?
ประเด็นที่ 7 การกำหนดเวลาจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และเงินอื่นๆ
ประเด็นที่ 8 การกำหนดการจ่ายเงินกรณีนายจ้างหยุดกิจการชั่วคราว
ประเด็นที่ 9 ค่าชดเชยใหม่...กรณีเลิกจ้างสำหรับลูกจ้างอยู่นาน เป็น 6 อัตรา
ประเด็นที่ 10 ค่าชดเชยพิเศษเนื่องจากการย้ายสถานประกอบกิจการ
ประเด็นที่ 11 การยกเลิกหนังสือเตือนกรณีนายจ้างไม่ยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน

วิทยากรโดย อาจารย์กฤษฎ์  อุทัยรัตน์

หัวข้อสัมมนา

ด่วน!! พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่ 7 บังคับใช้ 5 พฤษภาคม 2562
1. ประเด็นอัตราค่าชดเชย อัตราใหม่ มีหลักเกณฑ์อย่างไร?
• เพิ่มจาก 5 อัตรา เป็น 6 อัตรา มีรายละเอียดอย่างไร? ลูกจ้างจะได้รับในกรณีใดบ้าง?
2. ประเด็นอัตราดอกเบี้ย กรณีนายจ้างผิดนัดการจ่ายเงิน จะต้องจ่ายในอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่
3. ประเด็นนายจ้างมีการเปลี่ยนตัว เปลี่ยนนิติบุคคล ควบรวมกิจการ
• จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหรือไม่
• กรณีพ่อยกบริษัทให้ลูกบริหาร จะต้องได้รับการยินยอมหรือไม่
• กรณีลูกจ้างไม่ยินยอม ลูกจ้างจะได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายฉบับใหม่หรือไม่
4. ประเด็นการกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงิน กรณีค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
5. ประเด็นลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็น
• ลูกจ้างสามารถลากิจธุระจำเป็นได้กี่วันต่อปี นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างหรือไม่
6. ประเด็นวันลาลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ลาก่อนคลอด
• เพิ่มจำนวนวันลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ลาก่อนคลอด ได้กี่วัน จะต้องจ่ายค่าจ้างอย่างไร?
• จะต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างอย่างไร? จำนวนวันที่เพิ่ม มาได้อย่างไร?
7. ประเด็นกำหนดเวลาจ่ายเงินกรณีนายจ้างหยุดกิจการชั่วคราว การย้ายสถานประกอบการ
• อัตราค่าจ้างที่นายจ้างจะต้องให้แก่ลูกจ้าง อัตราร้อยละเท่าไหร่
8. ประเด็นกรณีการย้ายสถานประกอบการ ของนายจ้าง
• กรณีไม่ย้ายตาม จะได้รับค่าชดเชยหรือไม่
• การย้ายสถานประกอบการ มีกรณีใดบ้าง
9. ประเด็นการกำหนดเวลาจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และเงินอื่นๆ
• ค่าตอบแทนคืออะไร? จะต้องจ่ายอย่างไร?
• กรณีอัตราดอกเบี้ยใหม่ อัตราเท่าไหร่? เมื่อลูกจ้างฟ้องร้อง
10.ประเด็นสิทธิเท่าเทียมระหว่างชายหญิง
• “งานที่มีค่าเท่าเทียม” กันของลูกจ้างชายและหญิง มีลักษณะอย่างไร?
• สิทธิใดบ้าง? ที่นายจ้างจะต้องทราบ
11.ประเด็นการยกเลิกหนังสือเตือนกรณีนายจ้างไม่ยื่นแบบแสดงสภพาการจ้างและสภาพการทำงาน
กฎหมายคุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
12. ประเด็นการเกษียณอายุ จะต้องมีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง และอัตราค่าชดเชยฉบับใหม่
13. ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ที่นายจ้างและฝ่าย HR ต้องทราบและเข้าใจอย่างถ่องแท้
14. ประเด็นปัญหาค่าจ้าง ค่าตอบแทน ผลกระทบกับกฎหมายฉบับใหม่
15. การจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชยและวิธีคำนวณที่ถูกต้อง

Update…คำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน HR และเกิดการฟ้องร้องทางด้านคดี

ถาม-ตอบ ปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba