เทคนิคการจัดเก็บเอกสาร และบริหารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-filing

รหัสหลักสูตร : 21/3304

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการจัดเก็บเอกสาร และบริหารข้อมูล
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-filing
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย อาจารย์วิน จิราวัฒน์

หัวข้อสัมมนา

1.ความรู้เบื้องต้นเพื่อการบริหารระบบเอกสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์
2. การบริหารงานเอกสารยุคสารสนเทศ และการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
3. Computer และระบบเครือข่ายขั้นพื้นฐานที่ควรทราบก่อนการใช้งานระบบ Network
4. การเก็บเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดการไฟล์ (File) และโฟลเดอร์ (Folder) ให้สอดคล้องกับวิธีการค้นหาเอกสารอย่างรวดเร็ว
5. เทคนิคการสร้างระบบการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบปฏิบัติการ (Operating system)
6. โครงสร้างการจัดเก็บ Files ในคอมพิวเตอร์และการทำ Index อย่างเป็นระบบ
7. เทคนิคการใช้ Computer Network เพื่อสร้างรูปแบบและการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการสร้างเอกสารแบบ Web
8. การสื่อสารในองค์กรด้วยการใช้ Computer Network และการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นระบบ
9. เทคนิคการใช้และบริหาร Technology ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ - Information Network System - Knowledge Management
10. ระดับการใช้ข้อมูลใน Network และการทดลองจัดการข้อมูลให้ค้นหาได้ง่าย และมีมาตรฐาน เดียวกัน
11. ปัญหาในการจัดเก็บเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์และวิธีการแก้ปัญหาวิเคราะห์
12. Modern Office (การประยุกต์ใช้กับแนวทางบริหารสำนักงานยุคใหม่)
13. ภาคปฏิบัติ (Work Shop)

กำหนดการอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน

ถ.รัชดาภิเษก (สี่แยกพระราม 9 รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9)

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

3,800 + Vat 266 = 4,066 บาท

บุคคลทั่วไป

4,500 + Vat 315 = 4,815 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์วิน จิราวัฒน์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba