กฎหมายและแนวปฏิบัติการรับ-จ่ายเช็ค ที่ฝ่ายบัญชี-การเงินควรทราบ

รหัสหลักสูตร : 21/3519

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

กฎหมายและแนวปฏิบัติการรับ-จ่ายเช็ค
ที่ฝ่ายบัญชี-การเงินควรทราบ
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

̣ - ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการรับ-จ่าย เช็ค เพื่อป้องกันการผิดพลาด

̣ - กลโกงต่างๆ ของเช็ค และจุดตรวจสอบ ที่ฝ่ายบัญชี-การเงินต้องระมัดระวัง

̣ - หลักเกณฑ์การทวงหนี้ใหม่...ที่ฝ่ายบัญชี-การเงิน ควรทราบเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

̣ - เทคนิคการรับ-จ่ายเช็ค เพื่อป้องกันความผิดพลาด

̣ - Case Study ที่เกี่ยวกับเช็ค

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1ลักษณะของเช็คในรูปแบบต่างๆ ที่บัญชีและการเงินต้องทราบ
  - เช็คระบุชื่อ
  - เช็คเงินสด
  - เช็คสลักหลัง
  - แคชเชียร์เช็ค
  - เช็คต่างจังหวัด
  - เช็คต่างธนาคาร
  - เช็คลงวันที่ย้อนหลัง
  - เช็คลงวันที่ล่วงหน้า
  - เช็คเด้ง
  - เช็คหมดอายุ
2. กลโกงเช็คต่างๆ จากเช็คที่นักบัญชี-การเงินต้องรู้และจุดตรวจสอบเช็คทั้ง 5 จุดสำคัญ
  - การเขียนวันที่สั่งจ่าย
  - ชื่อผู้รับ
  - ชื่อผู้สั่งจ่าย
  - จำนวนเงิน (ตัวเลข/ตัวอักษร)
  - ลายเซ็น
3. เทคนิคการออกเช็ค (สั่งจ่าย) ที่นักบัญชี-การเงินควรทราบ เพื่อป้องกันการผิดพลาด
  - วิธีการออกเช็คคุมยอดหนี้ระยะยาว
  - การตวรจสอบจุดที่สำคัญในการรับเช็ค
  - ผู้สั่งจ่ายควรต้องระมัดระวังเรื่องใดบ้าง
  - การออกเช็คชำระหนี้กับการออกเช็คค้ำประกันต่างกันอย่างไร?
  - ใบถอนเงินธนาคาร เพื่อทำแคชเชียร์มีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด?
4. เทคนิคการรับเช็ค ที่นักบัญชี-การเงินควรทราบ เพื่อป้องกันการผิดพลาด
  - การรับเช็คประเภทต่างๆ (เช็คนิติบุคคล, เช็คผู้ถือ, เช็คระบุชื่อ)
  - การรับเช็คห้ามเปลี่ยนมือ หรือ A/C Payee Only
  - การรับเช็คสลักหลัง จะต้องตรวจสอบอย่างไรบ้าง?
  - จุดที่ต้องระมัดระวังในการรับเช็ค
5. กรณี“เช็คเด้ง” ฝ่ายบัญชี-การเงินจะต้องดำเนินการอย่างไร? เพื่อให้ได้เงินตามเช็ค
  - อายุความของมูลหนี้แต่ละประเภท
  - ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้ธนาคารรึไม่
  - ความน่าเชื่อถือเมื่อเช็คเด้ง
  - เหตุที่ทำให้ “เช็คเด้ง” ที่ฝ่ายบัญชีการเงิน
  - หนี้ที่จะขาดอายุความ ลูกหนี้จ่ายเช็คเด้ง อายุความจะสะดุดหยุดลงหรือไม่
  - กรณีบัญชีที่ขึ้นเงินตามเช็คปิดไปก่อนนำเช็คขึ้นเงิน
  - เอกสารหลักฐานที่ฝ่ายบัญชี-การเงินจะต้องรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
  - หลักเกณฑ์การทวงหนี้ใหม่...ที่ฝ่ายบัญชี-การเงินควรทราบเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
6. กรณี“เช็คหาย” ฝ่ายบัญชี-การเงินจะต้องดำเนินการอ่างไร?
  - กรณีเช็คหาย ใครสามารถนำไปขึ้นเงินได้
  - กรณีติดต่อธนาคารจะต้องนำเอกสารหลักฐานใดบ้าง
  - สิ่งที่ต้องดำเนินการ เมื่อ“เช็คหาย”เพื่อขอให้มีการอายัดเช็ค
7. การทำธุรกรรมกับธนาคารที่เกี่ยวกับเช็ค
  - สาเหตุ...ที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค
  - หากมีการปลอมแปลงลายมือชื่อ ใคร? เป็นผู้รับผิดชอบในคดีอาญา
  - การขอภาพเช็คทั้ง Grayscale และ Black & White
  - การตรวจสอบ“ลายมือชื่อ”ของธนาคาร
  - ความรับผิดของธนาคาร กรณีจ่ายเงินตามเช็คปลอม
8. . Case Study : ตัวอย่างกลโกงของเช็ค แคชเชียร์เช็ค และวิธีแก้ไข ป้องกัน
  - การปลอมลายมือชื่อ
  - การแก้ไขจำนวนเงิน
9. การดำเนินการทางคดีการฟ้องร้องคดีและอายุความของคดีเช็ค ที่นักบัญชี - การเงินต้องทราบ
10. คุณธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

กำหนดการอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562

เวลา 09.00-16.30 น.

โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต

ซ.ร่วมฤดี (รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต)

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

3,800 + VAT 266 = 4,066 บาท

บุคคลทั่วไป

4,500 + VAT 315 = 4,815 บาท

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba