ไขความลับคน 5 ธาตุด้วย Coaching card เพื่อการมอบหมายงานและบริหารคนในองค์กร (หลักสูตรใหม่ 2562)

รหัสหลักสูตร : 21/5140

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ไขความลับคน 5 ธาตุด้วย Coaching card
เพื่อการมอบหมายงานและบริหารคนในองค์กร


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

• วางกลยุทธ์ในการบริหารคน ด้วยการใช้ศาสตร์ 5 ธาตุ เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
• ใช้จุดแข็งเพื่อนำไปปรับใช้ตามบุคลิกของคนแต่ละธาตุให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน
• พัฒนา ดึงศักยภาพของบุคลากรในแต่ละแบบ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับทีมงานและองค์กร

วิทยากรโดย อาจารย์เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป

หัวข้อสัมมนา

1. เทคนิคการบริหารพนักงานและทีมงานเพื่อการเติบโตของธุรกิจ

2. กรอบในการอ่านคนจากพฤติกรรม

2.1 เทคนิคการวิเคราะห์คนด้วยการใช้ศาสตร์ 5 ธาตุ (ไฟ น้ำ ไม้ ทอง ดิน)
2.2 จุดอ่อนและจุดแข็งของคนแต่ละแบบ เช่น (เพิ่มข้อดี ข้อเสีย คุณลักษณะของทุกธาตุ)
• บุคลากรธาตุไฟ (กล้าตัดสินใจ เด็ดขาดชัดเจน มีความเป็นผู้นำสูง / คนใจร้อน ไม่รอบคอบ)
• บุคลากรธาตุน้ำ (ใจเย็น ยิ้มแย้ม เอาใจคนเป็น นำเสนอเก่ง / ทำงานช้า ขี้เกรงใจ ปฏิเสธคนอื่นไม่เป็น ถูกหลอกง่าย)
• บุคลากรธาตุไม้ (ช่างคิด ช่างจินตนาการ ชอบเรียนรู้ / มีปัญหาการสื่อสารและวางแผน อารมณ์ศิลปิน)
• บุคลากรธาตุทอง (ละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติตามคำสั่ง ยึดกฎระเบียบ / ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง แก้ปัญหาไม่เก่ง)
• บุคลากรธาตุดิน (สุขุม รอบคอบ ชอบวางแผน ถนัดวิเคราะห์ข้อมูล / ไม่เข้าใจคนอื่น เข้าสังคมไม่เก่ง)
2.3 Work Shop รู้เขา รู้เรา ด้วยโค้ชชิ่งการ์ด 5 ธาตุ

3. งานที่เหมาะสมกับบุคลากรแต่ละธาตุ

4. เทคนิคการสื่อสารและการมอบหมายงานให้เหมาะกับพนักงานแต่ละธาตุ

5. เปลี่ยนจุดแข็งเป็นจุดแกร่ง บริหารจัดการจุดอ่อนไม่ให้เป็นจุดด้อย

6. แนวทางพัฒนาบุคลากร ปรับจุดแข็ง-จุดอ่อน อย่างเหมาะสม


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป

สถานที่

โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ
2 ซ.5 ถ.สุขุมวิท แขวง คลองเตย เขต วัฒนา กทม.
โทรศัพท์ :
02 2552930
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba