ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกกับปัญหาพิกัดศุลกากร (จ.นครปฐม)**เลื่อน**โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

รหัสหลักสูตร : 21/8618/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกกับปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร

หัวข้อสัมมนา

1. เทคนิคหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร
• ความหมายของหมวด ตอน
• วิธีการจำแนก 4 หลัก 8 หลัก

2. วิธีการจัดประเภทสินค้าให้เหมาะสมกับพิกัดอัตราศุลกากร
• การจัดประเภทพิกัด
• กรณีสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดต่างกัน มารวมเป็นสินค้าเดียวกัน จะจัดอยู่ในพิกัดใด
• กรณีนำเข้าสินค้ายังไม่ครบชุดสมบูรณ์ จะเสียเข้าพิกัดใด

3. กรณีนำเข้า-ส่งออกสินค้า จะทราบได้อย่างไรว่าจัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทใด
• วิธีการค้นหา หรือดูพิกัด ค้นหาอย่างไรได้บ้าง
• ค้นหาจากระบบ Internet จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่
• สามารถขอตรวจสอบความถูกต้องของพิกัดศุลกากรก่อนนำเข้า-ส่งออกได้หรือไม่

4. หากมีปัญหาพิกัด ควรจะปฏิบัติอย่างไร

5. เวลาที่ถูกเจ้าหน้าที่เข้าปรับ / ตรวจจับพิกัด ควรปฏิบัติอย่างไร

6. ปัญหาทางพิกัดศุลกากร
• ปัญหาการให้ shipping เป็นผู้จำแนกพิกัด
- กรณี shipping แจ้งพิกัดให้บริษัทฯ สำแดงผิดพลาด ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
• ปัญหาการหลีกเลี่ยงเพื่อที่จะถูกต้องเพื่อเสียพิกัดในอัตราที่ถูกลง จะมีโทษอย่างไร
- นำเข้ารถยนต์ประกอบสำเร็จแล้วแต่แจ้งพิกัดเป็นรถจดประกอบ
- นำเข้าอะไหล่รถยนต์แต่สำแดงพิกัดเป็นพลาสติก
- นำเข้าอะไหล่รถยนต์แต่สำแดงพิกัดเป็นเหล็กแผ่น หรือเหล็กรีด
- นำเข้าสินค้าสุขภาพ เพื่อนำไปใช้กับอุตสาหกรรมอื่นที่ไม่ใช่สินค้าสุขภาพ

7. กรณีที่ผู้ประกอบการทราบขณะดำเนินพิธีการนำของออกว่าของที่นำเข้ามานั้นสำแดงพิกัดผิดพลาด จะมีวิธี
แก้ไขอย่างไร ภาษีที่เสียไว้ (เกิน) สามารถขอคืนได้หรือไม่

8. ข้อควรระวังในการนำพิกัดมาใช้สำหรับการส่งออกสินค้าจากปัญหาจริงของผู้เชี่ยวชาญตรง

9. เมื่อให้ศุลกากรวินิจฉัยพิกัดให้แต่ผู้ประกอบการไม่เห็นด้วยมีทางแก้อย่างไร
• ระยะเวลาในการที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะตอบกลับ
• สามารถยื่นให้ศุลกากรวินิจฉัยพิกัดได้ล่วงหน้าหรือไม่

10. การเจตนาหลีกเลี่ยงที่จะเสียพิกัดในอัตราที่ถูกจะมีโทษอย่างไร

11. โทษสูงสุดของการจำแนกพิกัดไม่ถูกต้อง

12. กรณีศุลกากรวินิจฉัยปัญหาพิกัดต่างกันกับประเทศต้นทาง/ปลายทาง จะดำเนินการอย่างไร

13. ธุรกิจที่บริษัทจะได้รับยกเว้นค่าภาษีอากร


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์เจนฤทธิ์ สระวาสี

สถานที่

โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba