เทคนิคการใช้ Excel เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร : 21/7705

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการใช้ Excel เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

• โปรแกรม Excel ซึ่งได้รับความนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายมานับสิบปีนั้น มีสักกี่คนที่รู้ว่า Excel มีฟังก์ชัน
สำเร็จรูปเพื่อการใช้งานในลักษณะต่างๆ ร่วม 400 ฟังก์ชัน โดยแบ่งเป็นแต่ละหมวดหมู่ ครอบคลุมเนื้องานหลาย
ลักษณะ ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สร้างสูตรคำนวณได้ด้วยตนเอง แต่ผู้ใช้โดย ทั่วไปจะใช้ Excel เพียงแค่ การตี
ตาราง สร้างแบบฟอร์มเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ยังไม่มีโอกาสค้นพบความ สามารถที่แท้จริงของ Excel
• หลักสูตรนี้จะเปิดเผย เทคนิคการใช้ฟังก์ชันที่สำคัญของ Excel และการประยุกต์ใช้งานที่หลาก หลายวิธีเทคนิค
การเขียนสูตรตลอดจนเคล็ดลับต่างๆ ที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น เพื่อให้สามารถนำ ความรู้ไปต่อยอด โดย
การออกแบบระบบงานต่างๆ ได้ต่อไป

วิทยากรโดย อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข

หัวข้อสัมมนา

Part-I ภาพรวมและคุณสมบัติสําคัญ ของโปรแกรม Excel
1. คุณสมบัติโดยรวมที่สำคัญของ Excel
2. แนะนำการใช้แถบเครื่องมือ (Ribbon) และเมนูคำสั่งต่างๆ ที่สำคัญในการทำงาน
3. องค์ประกอบของสมุดงาน (Workbook) และแผ่นงาน (Worksheet)
4. เซลล์ (Cells) และการจัดการข้อมูลในเซลล์ อย่างเป็นระบบ
5. รูปแบบเซลล์ (Format cells) และการจัดรูปแบบเซลล์ ให้ตรงตามความต้องการ

Part-II ความรู้เบื้องต้นในการคํานวณด้วย Excel
1. คุณลักษณะการอ้างอิงเซลล์ (Cells Reference) เพื่อ การเขียนสูตรครั้งเดียวแล้วคัดลอกนำไปใช้ได้ทั้งตาราง
2. หลักการเขียนสูตรคำนวณขั้นพื้นฐาน (Basic Formula)
3. ลำดับความสำคัญในการคำนวณ
4. การแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นประจำในลักษณะต่างๆ เช่น #N/A, #NAME?, #VALUE!, #DIV/0!
5. การตั้งชื่อช่วงข้อมูล (Range Name) และการนำไปใช้งาน
6. ฟังก์ชัน (Function) และโครงสร้างของฟังก์ชันที่สำคัญ ในการใช้งาน
7. ฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในการเขียนสูตรคำนวณ เช่น
• ฟังก์ชันการหาผลรวมแบบมีเงื่อนไข เช่น SUMIF, SUMIFS, SUMPRODUCT
• ฟังก์ชันการนับ เช่น COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS
• ฟังก์ชันข้อความ เช่น LEFT, RIGHT, MID, TEXT ๏ ฟังก์ชันวันที่และเวลา เช่น TODAY, YEAR, MONTH,
DAY, NOW
• ฟังก์ชันตัวเลขและทศนิยม เช่น MAX, MIN, AVERAGE, ROUND, INT
• และฟังก์ชันอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานจริง ฯลฯ เป็นต้น

Part-III การประมวลผลข้อมูล และการจัดทํารายงานเบื้องต้น
1. หลักการออกแบบตารางข้อมูลเบื้องต้น
2. หลักการประมวลผลในกรณีข้อมูลปริมาณมาก
3. การจัดเรียง (Data Sort) และการคัดกรองข้อมูล (Filter and Advanced Filter)
4. การสร้างแผนภูมิ (Chart) และการปรับแต่งแผนภูมิเบื้องต้น
5. การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข (Conditional Formatting)
6. การแทรกรูปภาพ และวัตถุ (Object)
7. การแทรกการเชื่อมโยง (Hyperlink) เพื่อเข้าถึงข้อมูล อย่างรวดเร็ว
8. การตรวจสอบความถูกต้อง (Data Validation)
9. การป้องกันการแก้ไขข้อมูล (Data Protection)


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba