การสร้างคนด้วยระบบพี่เลี้ยงและการสอนแนะสำหรับผู้นำ (Mentoring and Coaching System for Leader) (หลักสูตรใหม่ 2562)***เลื่อนกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่***

รหัสหลักสูตร : 21/7232

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การสร้างคนด้วยระบบพี่เลี้ยงและการสอนแนะสำหรับผู้นำ
(Mentoring and Coaching System for Leader)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

• ผู้นำต้องพัฒนาคนอย่างไรให้มีศักยภาพและตรงกับความต้องการขององค์กร
• ความสำคัญของระบบพี่เลี้ยง Mentoring และ การ Coaching
• วิธีการและแนวทางสำหรับการเป็น Mentor และ Coach ที่ผู้นำทุกระดับต้องทราบ

วิทยากรโดย อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล

หัวข้อสัมมนา

1. บทบาทของผู้นำในการพัฒนาบุคลากร

2. แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้วยระบบ เครื่องมือ และวิธีการต่าง ๆ

3. ความแตกต่างของ Mentoring Coaching Consulting และCounseling

4. ความสำคัญของระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) การสอนแนะ (Coaching) ต่อการทำงาน และการพัฒนาองค์กร

5. การเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรผู้ซึ่งจะก้าวเข้ามาสู่การเป็น Mentor และ Coach

6. ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring)
6.1 รู้จักและทำความเข้าใจกับระบบพี่เลี้ยง (Understanding Mentoring)
6.2 บทบาทหน้าที่ของพี่เลี้ยง (Mentor’s responsibility)
6.3 รูปแบบของระบบพี่เลี้ยง (Type of Mentoring)
6.4 ขั้นตอนการจัดทำระบบพี่เลี้ยง (Mentoring Process)
6.5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับพี่เลี้ยง (Skills required for Mentor)
Workshop : การจัดทำระบบพี่เลี้ยงในองค์กร

7. การสอนแนะ (Coaching)
7.1 ความหมายและแนวคิดของการสอนแนะ (Coaching)
7.2 ช่วงเวลาที่จะเกิดการสอนแนะ (Coaching)
7.3 บทบาทของ Coach
7.4 แนวทาง/กระบวนการ Coach เพื่อการพัฒนา
7.5 หลักปฏิบัติและวิธีการในการเป็น Coach
7.6 การคัดเลือกผู้ที่ควรจะเป็น Coach
7.7 ลักษณะนิสัยของผู้ที่จะเป็น Coach
7.8 ทักษะที่ผู้ที่จะเป็น Coach ควรมี
7.9 ทักษะ/เทคนิคที่ Coach ใช้
Case Study & Role Play : การทำหน้าที่ Coach ในการแนะนำ


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล

สถานที่

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
2 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
02 204 5888
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba