กลยุทธ์การบริหาร Turnover และการรักษาพนักงานที่ดีไว้กับองค์กร***เลื่อนกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่***

รหัสหลักสูตร : 21/7186

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

>

กลยุทธ์การบริหาร Turnover และการรักษาพนักงานที่ดีไว้กับองค์กร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

หัวข้อสัมมนา

1. สาเหตุที่ปัญหา Turnover เป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรจะต้องให้ความสําคัญ และการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบ

2. เปิดข้อมูล Turnover ของกลุ่มอุตสาหกรรมและวิชาชีพที่น่าสนใจ พร้อมบทวิเคราะห์

3. Turnover Management

3.1 หลักในการคำนวณอัตรา Turnover ที่ถูกต้อง
3.2 เทคนิคการกำหนดเกณฑ์ Turnover มาตรฐานขององค์กร
3.3 เทคนิคการสำรวจประเมินสาเหตุของการมีTurnover สูง
3.4 การคำนวณต้นทุนที่สูญเสียจากการมี Turnover สูง
3.5 สาเหตุ 10 ประการที่พนักงานลาออก พร้อมแนวทางบริหารจัดการ
3.6 ปัจจัยเรื่องลักษณะธุรกิจ วัฒนธรรมองค์กร และลักษณะงาน กับการบริหารจัดการ Turnover
3.7 กระบวนการ Turnover Management

4. การออกแบบและจัดทํารายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์อัตรากําลังคนและ Turnover

5. การประเมินสวัสดิการและกระบวนการที่เกี่ยวข้องพร้อมกระบวนการและเทคนิคโดยสรุปในการปรับปรุง
พัฒนาสวัสดิการ

6. How to keeping best employee

6.1 เทคนิคการกำหนดลักษณะงานและสเป็คบุคลากรที่จะรับสมัครให้เหมาะสมกับงาน
6.2 การระมัดระวังพนักงานที่จะเป็นผู้ส่งต่อผลกระทบเชิงลบต่อวัฒนธรรมองค์ดรและต่อพนักงานอื่น
6.3 การจัดระบบและส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
6.4 การสร้างระบบรับรู้ผลงานและความสำเร็จของพนักงาน เพื่อส่งเสริมการรับรู้และการมอบรางวัลทางจิตใจและ
ผล ตอบแทนอื่น(Reward)
6.5 การประเมินปัจจัยแวดล้อมที่จะสร้างความสุขในการทำงานและผลักดันกิจกรรมเพื่อตอบสนอง
6.6 การวางแผน Career Path
6.7 กลยุทธ์การคัดสรรบุคลากรจากการฝึกงานและทดลองงาน
6.8 การสร้างระบบพี่เลี้ยง (Buddy)
6.9 การสนับสนุนความสมดุลระหว่างการทำงานกับการใช้ชีวิตของพนักงานด้วยนโยบายองค์กร

7.ศึกษานโยบายเชิงกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบยืดหยุ่นและเหมาะสมกับองค์กร

8.การบริหารการใช้Social Media เพื่อจัดการปัญหาเวลาการทํางานนอกเวลางาน

9.กรณีศึกษาปัญหา Turnover และการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ไม่ควรพลาด

10.ถาม-ตอบ  ประเด็นปัญหา


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba