เทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ Action Plan *** เลื่อน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

รหัสหลักสูตร : 21/3310

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
Action Plan 2020
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

̣ ✴เตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน Action Plan ปี 2020

̣ ✴Workshop: การวิเคราะห์Action Plan ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการใช้เครื่องมือชี้วัด (KPI) เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง

วิทยากรโดย อาจารย์อภิชัย สุทธาโรจน์

หัวข้อสัมมนา

1.การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และแนวทางการทำงานในสภาพการณ์ปัจจุบันอย่างมี ประสิทธิภาพ
  - ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
  - ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
2. แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดทำ Action Plan
  - ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของการวางแผนงาน
  - มุมมองของแผนงานระดับองค์กร หน่วยงาน และบุคคล
  - สาเหตุของการทำงานที่ไม่สำเร็จตามแผนงาน
3. ประเภทของแผนงาน และวิธีการจัดทำ Action Plan
4. กระบวนการ ขั้นตอนในการจัดทำแผน (Planning Process)
- การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน
  - การพิจารณาผลที่คาดว่าจะได้รับ การคาดการณ์การกำหนดกลวิธี
  - การกำหนดรายละเอียดขั้นตอนของกิจกรรมและระยะเวลา พร้อมตัวอย่าง (กรอบการทำแผนการปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติงานที่แสดงกระบวนการการทำงาน)
5.การติดตาม ประเมินผล และการปรับแผนเพื่อให้ได้ตาม KPI
  - การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ความสำเร็จของแผนงาน
  - การประเมินผลตามตัวชี้วัด (KPI) ที่กำหนด
6.แนวทางการเชื่อมโยงแผนสู่การปฏิบัติ (ภาระงาน (Workload) ระดับบุคคล)
7.อุปสรรคสำคัญที่ทำให้การจัดทำ Action Plan ล้มเหลว
8.Workshop : แบ่งกลุ่มกิจกรรมเพื่อการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน Action Plan

กำหนดการอบรม

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ซ.สุขุมวิท 23

อาคารจัสมินซิตี้ (รถไฟฟ้า BTS สถานีอโศก /รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

3,800 + VAT 266 = 4,066 บาท

บุคคลทั่วไป

4,500 + VAT 315 = 4,815 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์อภิชัย สุทธาโรจน์

สถานที่

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
2 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
02 204 5888
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba