กลยุทธ์การจัดซื้อแบบมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร : 21/3351

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

กลยุทธ์การจัดซื้อแบบมืออาชีพ
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย อาจารย์ณิศรามิล โภคินพีรวัส

หัวข้อสัมมนา

1. การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

    - กลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate Strategy)
    - กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
    - กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Strategy)

2. การกำหนดนโยบายจัดซื้อ (Purchasing Policy)

3. การจัดผังตำแหน่งงานในฝ่ายจัดซื้อ (Create Positions Chart)

4. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของงานจัดซื้อ
5. ออกแบบกระบวนการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ
6. 4 เครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานจัดซื้อ
7. ROP (Re-order Point) จุดสั่งซื้อที่เหมาะสม
8. EOQ (Economic Order Quantity) ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด
9. วิธีการคำนวณ EOQ อย่างถูกวิธีเพื่อให้ได้สินค้าที่เหมาะสมตามความต้องการ
10. หลักการและเทคนิคในการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ
11. ปัญหาและแนวทางแก้ไข ในการบริหารงานจัดซื้อ
12. สาเหตุของการทุจริต และแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่นักจัดซื้อควรทราบ
13. จรรยาบรรณและความประพฤติที่นักจัดซื้อต้องรับผิดชอบ
14. การประเมินผลการจัดซื้อ

กำหนดการอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรมไอบิส สไตล์กรุงเทพฯ รัชดา

ถ.รัชดาภิเษก (สี่แยกห้วยขวาง) (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง)

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

3,800 + Vat 266 = 4,066 บาท

บุคคลทั่วไป

4,500 + Vat 315 = 4,815 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ณิศรามิล โภคินพีรวัศ

สถานที่

โรงเเรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba