เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)

รหัสหลักสูตร : 21/7110

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 9,523 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 10,593 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

สูตรหลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับเงินเดือนลดปัญหา “คนใหม่” กับ “คนเก่า” เทคนิคการขึ้นเงินเดือน
ประจําปีที่สัมพันธ์กับการบริหารโครงสร้างเงินเดือน

วิทยากรโดย อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

หัวข้อสัมมนา

สัมมนาวันที่ 1 : วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 (เวลา 09.00 - 16.00)
1. โครงสร้างเงินเดือนคืออะไร/ความสำคัญของโครงสร้างเงินเดือน/สมมุติฐานเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง
2. หลักการบริหารค่าจ้าง
3. ที่มาและข้ันตอนในการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน
- ข้ันตอนในการประเมินค่างาน
- การสำรวจค่าตอบแทนในตลาดเขาทำกันอย่างไร
- วิธีการอ่านและแปลผลจากการสำรวจค่าตอบแทนในตลาด
- การนำผลจากการสำรวจค่าตอบแทนในตลาดมาเปรียบเทียบกับตำแหน่งงานของบริษัท
- แนวความคิดในการออกแบบ และจัดทำโครงสร้างเงินเดือน
- ข้อดี-ข้อเสีย ของโครงสร้างเงินเดือนแต่ละแบบ
4. หลักการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนสูตรและศัพท์ทางเทคนิคต่างๆที่ผู้บริหารโครงสร้างเงินเดือนควรทราบ
5. เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระบบค่าตอบแทนในองค์กร
6. การวิเคราะห์ส่วนต่างๆของโครงสร้างเงินเดือนและความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละกระบอกเงินเดือน

สัมมนาวันที่ 2 : วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 (เวลา 09.00 - 16.00)
การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (ภาคปฏิบัติ)
ครึ่งวันเช้า
- นำความรู้จากภาคทฤษฎีในวันแรกมาออกแบบโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทโดยนำข้อมูลการจ่ายจริงจากกรณีศึกษามาเป็นแนวคิดในการ     ออกแบบโครงสร้างเงินเดือน
- แนะนำหลักการออกแบบโครงสร้างเงินเดือนประกอบการทำ Workshop

ครึ่งวันบ่าย
- วิทยากรให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างเงินเดือนที่ผู้เข้าอบรมออกแบบ
- สรุปผลการทำโครงสร้างเงินเดือนภาคปฏิบัติและให้ข้อสังเกตต่างๆเกี่ยวกับวิธีการออกแบบโครงสร้างเงินเดือนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ที่    ทำงานได้จริง
- วิธีบริหารจัดการกรณีพนักงานเงินเดือนต่ำกว่าโครงสร้างเงินเดือนใหม่และพนักงานที่เงินเดือนเกินเพดานโครงสร้างเงินเดือนใหม่ควรทำ        อย่างไร?
- เรามีวิธีการขึ้นเงินเดือนประจำปีที่นอกเหนือจากการขั้นจากฐานเงินเดือนเดิมหรือไม่?
- การปรับเงินเดือนเมื่อมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งควรทำอย่างไร?
- เมื่อมีการปรับเงินเดือนคนใหม่  เราจะมีวิธีปรับเงินเดือนคนเก่าอย่างไร
- ถาม-ตอบ ข้อสงสัยในการบริหารค่าตอบแทนนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba