กลยุทธ์การตรวจสอบและป้องกันการทุจริตในคลังสินค้า ***เลือน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่***

รหัสหลักสูตร : 21/3379

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,350 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


กลยุทธ์การตรวจสอบและป้องกันการทุจริตในคลังสินค้า
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย อาจารย์คำนึง สาริสระ

หัวข้อสัมมนา

1. งานคลังสินค้า ควรมีการออกแบบโครงสร้างหน่วยงาน อย่างไร?
2. มาตรการเบื้องต้น ที่องค์กรควรกระทําเพื่อลดปัญหา การทุจริตในงานด้านคลังสินค้า
3. งานด้านคลังสินค้า องค์กรควรมีการออกแบบกระบวนการทำงาน เพื่อจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม อย่างไร?
4. ทฤษฎี 3 เหลี่ยม ทุจริต สิ่งที่องค์กรต้องเรียนรู้เพื่อหามาตรการเชิงป้องกัน
5. ประเด็นปัญหา...เกี่ยวกับการทุจริตในงานคลังสินค้า เทคนิคการตรวจสอบ เกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน กรณีต่างๆ
6. ผลประโยชน์ใดบ้าง? ที่ก่อให้การทุจริตในคลังสินค้า
7. ฝ่ายงานใด? ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ ในกระบวนการงานคลังสินค้า เพื่อป้องกันการทุจริต
8. เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Techniques) สินค้าคงคลัง และความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น (Risk Implications) ในคลังสินค้า
9. การดำเนินการเกี่ยวกับจุดควบคุม (Control Points) ในทุกกระบวนการ ในการบริหารคลังสินค้า
10. เทคนิคสำคัญ...ในการตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงานที่เข้าข่ายการทุจริต (Red Flags on Behavioral to Fraud)
11. กรณีศึกษาต่างๆ : ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในงานคลังสินค้า พร้อมแนวทางแก้ไข
12. การฝึกบททดสอบจำลอง (WORKSHOP)

กำหนดการอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562

เวลา 09.00-16.30 น.

โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง)

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

4,000 + VAT 280 = 4,280 บาท

บุคคลทั่วไป

5,000 + VAT 350 = 5,350 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba