การเสียภาษีของกิจการร้านทองและการตรวจสอบภาษีที่ไม่ควรพลาด

รหัสหลักสูตร : 21/8018

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การเสียภาษีของกิจการร้านทอง
และการตรวจสอบภาษีที่ไม่ควรพลาด


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.


• ประกอบธุรกิจร้านทองอย่างไร จึงจะเสียภาษีได้ประหยัดและถูกต้อง
• ต้นทุนร้านทองคำนวณอย่างไร
• ทองคำต้องปรับราคาสินค้าคงดเหลืออย่างไร
• การออกใบกำกับภาษีปลอมที่สรรพากรเอาจริง จะกระทบร้านทองหรือไม่
• กรณีเปลี่ยนจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลแล้วแต่ยังมรีการซื้อขายในรูปของบุคคลธรรมดา
จะมีผลกระทบต่อภาษีอย่างไร
• ร้านทองที่ยังไม่ยอมเปลี่ยนจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล สรรพากรจะเข้าตรวจสอบหรือไม่
• ผู้ที่เป็นนักลงทุนซื้อทองคำเพื่อขายเก็งกำไร สรรพากรจะมีวิธีการตรวจสอบภาษีอย่างไร

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

1. การจดทะเบียนจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงของกิจการร้านทองจะมีผลทางภาษีอากรอย่างไร
2. การเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียจากการเปลี่ยนแปลงกิจการจากบุคคลธรรมดาเป้นนิตบุคคล
3. การเสียภาษีของผู้โอนกิจการและผู้รับโอนกิจการ
4. ภาระภาษีของกิจการร้านทองและฐานในการเสียภาษี ขายทองใหม่/รับซื้อทองเก่า/รับจำนำทอง
5. การเสียภาษีระหว่างซื้อ-ขายทองคำ กับ Gold Futures แตกต่างกันหรือไม่
6. กรณีเปลี่ยนถ่ายจากบุคคลธรรมดามาเป็นนิติบุคคล การทำสต๊อกสินค้า การนับสต๊อกต้องทำอย่างไร
ต้องปรับราคาทุนหรือไม่
7. กรณีจ่ายค่าวัตถุดิบ หรือทองคำบริสุทธิเพื่อมาใส่ส่วนผสมต้องคำนวณตนทุนอย่างไร เพราะราคา
ทองคำมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
8. ประเด็นปัญหาทางภาษีที่ร้านทองต้องระวัง

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba