การใช้บริการ Service Provider ในการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA) และการจัดทำ นำส่งและเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice(รุ่น15) **เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 21/5092/15

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การใช้บริการ Service Provider
ในการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA)
และการจัดทำนำส่งและเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
e-Tax Invoice


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมงได้
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้

 

 

• ลดความยุ่งยากการจัดทำและนำส่ง e-Tax invoice ด้วย Service Provider
• บริการของ Service Provider ในการจัดทำและนำส่ง e-Tax invoice
• เรียนรู้ขั้นตอนการขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ CA ที่ถูกต้อง

 

 

วิทยากรโดย ดร.สมชาติ ฟักเขียว

หัวข้อสัมมนา

1. ภาพรวมของ e-Tax invoice

2. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีกุญแจสาธารณะ(Public Key Infrastructure) และลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)
2.1 เทคโนโลยี PKI & Digital Signature
2.2 เงื่อนไขของ CA Provider ที่ถูกต้องตามกรมสรรพากรกำหนด

3. การประยุกต์ใช้ PKI และ การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-document, Secure email,
Security applications)

4. แนะนำประวัติ TDID ในฐานะ CA Provider

5. บริการต่างๆของ CA Provider
5.1 บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
5.2 บริการด้าน PKI Hardware + Software

6. ขั้นตอนการขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จาก CA Provider

7. ความต้องการของระบบ e-Tax invoice
7.1 การสร้างใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax invoice
7.2 Format และการสร้างใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

8. ความสำคัญของ Service Provider / เมื่อใดจึงต้องใช้บริการ Service Provider

9. บริการของ TDID สำหรับการ Implement e-Tax invoice
9.1 In-house service
9.2 Outsourced Service

10. Demo Digital Signing application

11. การนำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax invoice
11.1 รูปแบบการนำส่งข้อมูล e-tax invoice ตามประกาศกรมสรรพากร
11.2 เงื่อนไขการใช้บริการ Service Provider ในการนำส่งข้อมูลที่ถูกต้องตามกรมสรรพากรกำหนด
11.3 ขั้นตอนการนำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-tax invoice โดย Service Provider

12. บริการของ TDID สำหรับการนำส่งข้อมูล e-tax invoice ตามที่สรรพากรกำหนด


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

ดร.สมชาติ ฟักเขียว

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba